.

Rehviringlus peab Raadi rehvide koristamise eest maksma riigile ligi 900 000 eurot

Riik nõuab MTÜ-lt Rehviringlus sisse kulutused, mis tuli teha Raadi endisele sõjaväelennuväljale nende vastutusel kogutud vanadest rehvidest puhastamiseks.

Et vältida ohtu keskkonnale ning inimeste tervisele, lasi riik rehvid Raadilt ära koristada ja taaskasutusse suunata,“ nentis keskkonnaminister Tõnis Mölder.  „Samas ei saa riik lubada, et maksumaksja raha kulub kellegi tegematajätmise kinni maksmiseks. Sellepärast saatsin täna Rehviringlusele kirja, milles nõuan Raadi puhastustöö kulude osalist katmist.“

Minister selgitas, et rehvid liigituvad probleemtoodete hulka ja neile laieneb tootjavastutuse põhimõte: tootjad on kohustatud tagama turule lastud probleemtootest tekkinud jäätmete kogumise ja taaskasutamise või kõrvaldamise. 

Ragn-Sells AS koristas ning saatis riigi tellimusel Raadilt taaskasutusse ligi 13 134 tonni vanu rehve. Vähemalt 7410 tonni Raadile veetud rehvide puhul oli tootja andnud vastutuse üle Rehviringlusele. Selle rehvikoguse taaskasutusse saatmise kulu – ligi 879 000 eurot – nõuab riik nüüd Rehviringluselt sisse. Riik pakub seejuures Rehviringlusele võimalust võlga ajatada, s.t osade kaupa maksta.

Minister tuletas meelde, et riik otsis Raadi rehvidest puhastamiseks lahendust aastaid, püüdes seejuures Rehviringluseha kokkuleppele saada. Viimati pidas Keskkonnaministeerium Rehviringlusega ses osas läbirääkimisi 2019. aasta sügisel, ent  Rehviringlus keeldus oma kohustusi täitmast. 

Läinud kevadel hoiatas Päästeamet, et olukord Raadil on väga ohtlik: rehvimägede süttimisel tulnuks evakueerida kolmandik Tartust.  Seejärel otsustas Keskkonnaministeerium algatada asendustäitmise, s.t rehvid riigi kulul Raadilt ära koristada. Keskkonnainvesteeringute Keskuse selleks korraldatud riigihanke võitis  Ragn-Sells AS, kes tegi töö ära eelmise aasta lõpuks.

Taust

  • Raadi endisele sõjaväelennuväljale olid vanarehvid aastate eest – peamiselt Rehviringluse ja Kuusakoski üleantuna – kogunud nüüdseks maksejõuetuse tõttu likvideeritud jäätmekäitlusfirma Rubronic, kes ei  suutnud täita talle seatud kohustusi. Riik otsustas pea kümme aastat vanale ja Tartule suurt ohtu kujutavale probleemile õla alla panna ning rehvikuhilad ise ära koristada.
  • KIK sõlmis mullu juunis Raadi vanarehvide käitlemiseks riigihankelepingu aktsiaseltsiga Ragn-Sells. KIK korraldas vanarehvide käitlemise Keskkonnaministeeriumiga sõlmitud kokkuleppe kohaselt.
  • Ragn-Sells purustas 13 134 tonni vanarehve. Hake läks Eestis Torma prügila drenaažikihti ja Soome tsemenditehases alternatiivkütuseks.
  • Endine sõjaväelennuväli sai rehvidest puhtaks eelmise aasta lõpuks.
  • Riigile läks Raadi endise sõjaväelennuvälja korrastamine maksma 1,43 miljonit eurot. Tollest ligi 900 000 eurot küsitakse tagasi Rehviringluselt.
Your browser does not support the canvas element.