.

Reisijate- ja kaubaveoga tegelevaid ettevõtteid kutsutakse ettevaatlikkusele

Ettevõtjad, kes osutavad veoteenuseid Venemaal, Valgevenes ning sõjalise rünnaku ohvriks sattunud Ukrainas, peavad arvestama, et ohtu võivad sattuda nende sõidukijuhtide tervis ja turvalisus ning ettevõtte vara säilimine, nii kauba kui veokite. Ei saa ka välistada, et Venemaal ja Valgevenes võidakse suhtuda Eesti numbrimärkidega sõidukitesse ja juhtidesse vaenulikult ja agressiivselt. Sellistesse olukordadesse sattumisel võib olla oluliselt raskendatud Eesti riigiasutuste poolse abi osutamine, kuna kogu Ukrainas toimuv on näidanud, et Venemaa ei järgi rahvusvahelist õigust.

Sarnaselt on andnud välja välisministeerium reisihoiatuse Venemaale ja Valgevenesse. Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt on soovitus ilma tungiva vajaduseta mitte reisida Venemaale ega Valgevenesse. Venemaal ja Valgevenes viibivatel Eesti kodanikel tuleks kaaluda seal viibimise olulisust ja võimalusel tagasi pöörduda Eestisse. Soovitus on täielikult vältida reisimist Ukrainaga piirnevatele aladele. Venemaal ja Valgevenes viibivatel Eesti kodanikel palub välisministeerium oma viibimine registreerida Reisi Targalt lehel: https://reisitargalt.vm.ee/

Kodanikele suunatud reisihoiatust on oluline jälgida ka Ukrainas tegutsevatel ettevõtjatel. Piiri- ja tolliprotseduurid Ukrainas on tõsiselt häiritud. Kaubatarnete puhul võib esineda raskusi toodete toimetamisel lepingupartneriteni.

Kohapeal viibivad eestlased saavad pöörduda abi saamiseks Välisministeeriumi hädaabinumbrile +372 53019999 või e-mailile konsul@mfa.ee  

Veondusalaste küsimustega saavad ettevõtjad pöörduda MKM-i info@mkm.ee või Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni info@eraa.ee poole.

Ühtlasi palub MKM ettevõtjatel jälgida ka teavet Euroopa Liidu kehtestatavate Venemaa-suunaliste sanktsioonide kohta EL sanktsioonidele pühendatud erilehel või EL-i sanktsiooniveebis, sanktsioonide nimekiri on täienemisel. Täiendav info on leitav samuti Välisministeeriumi veebilehel https://vm.ee/et/sanktsioonid-mis-kehtestatud-seoses-venemaa-agressiooniga-ukrainas

Pingelisest olukorrast hoolimata ei ole täna Eestile otsest sõjalist ohtu. Venemaa on alustanud agressiivset sõda Ukraina vastu ning Eesti toetab Ukrainat ja nende inimesi. Ukrainas toimuv puudutab ka paljusid eestlaseid, meie lähedasi ja tuttavaid. Peame selles ärevas olukorras kokku hoidma ning rahu säilitama.

Your browser does not support the canvas element.