.Jalakäija

Sagenenud on üht kindlat tüüpi avariid ülekäiguradadel

Liikluspolitsei annab teada, et sellel aastal on liikluses viga saanud juba pea 50 jalakäijat, kellele auto on otsa sõitnud kas reguleerimata ülekäigurajal või pööret lõpetades. Vigastada on saanud ka 7 jalgratturit, kellele auto pööret sooritades pole teed andnud.

LS 14 lg 2 – Iga liikleja peab järgima liiklusalaste õigusaktide nõudeid, olema liikluses hoolikas ja ettevaatlik ning tagama liikluse sujuvuse, et vältida ohtu ja kahju tekitamist.

Väike meeldetuletus:

👉 Mitterööbassõiduki juht peab andma teed jalakäijale ja jalgratturile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab, kui teeandmise kohustus ei ole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti.

👉 Reguleerimata ülekäigurajale lähenedes peab juht sõitma sellise kiirusega, mis on piisavalt väike, et mitte ohustada jalakäijat, kes on astunud või astumas ülekäigurajale.

👉 Ülekäigurajal võib sõidutee ületada jalgrattaga sõites, kuid sel juhul ei ole reguleerimata ülekäigurajal jalgratturil sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui jalgrattur ületab ülekäigurajal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.

👉 Jalgrattur peab sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega.

Jalakäija ja jalgrattur – Sul võib tee ületamisel olla eesõigus aga ära ületa teed enne, kui oled veendunud, et autojuht on Sind märganud ja annab Sulle teed. Oma õigusi taga ajades on valus Sinul, auto haiget ei saa!️

NB! Video on illustreeriv ja pole toimunud sellel aastal.

Turvalist liiklemist!️

Your browser does not support the canvas element.