.Maantee

Sel aastal ehitatakse teid 215 miljoni eest

2020. aastal arendab Maanteeamet teedevõrku 190 miljoni euro eest Eesti riigi eelarvevahenditest, millele lisandub 25 miljonit eurot välisvahendeid. Summa hulka kuulub ka eelmisel reedel Vabariigi Valitsuse poolt tehtud ettepanek: eraldada lisaeelarvega täiendavad 10 miljonit eurot.

„Juba eelmine aasta oli meil rekordiline investeeringute aasta teedeehituses ning sel aastal jätkame pea-aegu samamoodi – investeerime 190 miljonit meie teedesse,“ sõnas Maanteeameti peadirektor Priit Sauk. „Investeeringute eesmärk on toetada ka majanduse kiiremat taastumist kui kriis lõppeb.“

Sauk kinnitas, et kõik ehitusobjektid lähevad töösse ja valmivad vastavalt teehoiukavale.

„Käesoleval aastal tehakse ehitus- ja remonditöid 1921 kilomeetril riigiteedest ja uusi teid ehitatakse juurde 48 km,“ rääkis Maanteeameti teehoiudirektor Raido Randmaa. „Kõige suurem tööde maht on lisandunud kruusateede katete ehitusele, kus on kavas ehitada katet kokku 171 kilomeetrit. Seda on ligi 100 km rohkem kui eelmisel aastal.“

Randmaa lisas, et koostööpartneritega antakse parim viimaks ellu kõik teetööd ning kindlasti järgitakse kõiki Terviseameti kehtestatud ohutusnõudeid ja juhiseid.

Kokku on tänavu ehitus- ja remonttöid üle 1900 km, arvestamata liiklusohtlikke kohti ja sildade ümberehitustöid. Rekonstrueerimisobjekte on 107 km ulatuses. Pindamistöid tuleb tänavu ligi 1092 km ning 231 km taastusremonti. Plaanis on likvideerida 39 liiklusohtlikku kohta ja remontida 19 silda. Samuti seisab ees ligi 171 km katete ehitust kruusateedele ning 272 km olemasolevate kruusateede säilitusremonti. Teedevõrgu arendamise investeeringuid on tänavu kokku 190 miljoni euro eest, millele lisandub 25 miljonit eurot välisvahendeid.

Sel aastal valmis uus ehitusobjektide kaart https://www.mnt.ee/et/ehitusprojektid-kaart, kust leiab ülevaate, milliseid töid on plaanis teha nelja aasta jooksul. Kaardil kuvatakse üheksat liiki teetöid: maantee ehitus, rekonstrueerimine, taastusremont, pindamine, katte ehitus kruusateele, liiklusohtliku koha ümberehitus, sillaremont, müratõkke ehitus, kruusatee remont. Lisaks on loodud suurematele objektidele nn objektipesad, kus leiab rohkem infot tehtavate tööde kohta.

2020. aasta suuremad teetööd:

Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa km 68–85 Võõbu–Mäo teelõik

Ehitustööde maksumus on 60 miljonit eurot ning valmimise aeg on 2022. aasta. Projekteerisid Reaalprojekt OÜ ja Novarc Group AS.

Tallinna–Narva km 9–10,4 Väo liiklussõlm

Ehitustööde maksumus on 20 miljonit eurot ning planeeritav valmimise aeg on 2021. aasta lõpuks. Projekteeris K-Projekt AS.

 

Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa km 20,9–25 Vaida–Aruvalla I niidi rekonstrueerimine

Ehitustööde maksumus on ligi 2 miljonit eurot ning planeeritav valmimise aeg on 2020. aasta lõpp. Ehitab Nordecon AS, omanikujärelevalvet teeb AS Teede Tehnokeskus.

Tallinna–Pärnu–Ikla km 122,6–134,5 taastusremont, s.h Uussilla vuukide uuendamine

Ehitustööde maksumus on ligi 1,9 miljonit eurot ning planeeritav valmimise aeg on august 2020. Projekteeris Tuulekaru OÜ.

Suure-Jaani – Olustvere km 0,8–6,1 teelõigu rekonstrueerimine

Ehitustööde maksumus on 2,9 miljonit eurot ning planeeritav valmimise aeg on august 2020. Ehitab Tallinna Teede AS, omanikujärelevalvet teeb AS Teede Tehnokeskus.

Kuressaare–Kihelkonna–Veere km 2,4–8,3 Kuressaare–Tõlli lõigu rekonstrueerimine

Ehitustööde maksumus on 2,7 miljonit eurot ning planeeritav valmimise aeg on oktoober 2020. Projekteeris Nordecon AS, ehitab AS TREV-2 Grupp, omanikujärelevalvet teeb Lindvill OÜ.

Tallinna–Narva km 78,5–87,4 Rõmeda–Haljala lõigu ehitus 2+2 ristlõikega maanteeks

Ehitustööde maksumus on 16,5 miljonit eurot ning planeeritav valmimise aeg on 2020. aasta lõpus. Ehitab AS Merko Ehitus Eesti. Projekteeris Selektor Projekt OÜ, omanikujärelevalvet teeb OÜ Toomtsentrum.

Rakvere–Rannapungerja km 21,3–33,1 Sae–Anguse–Palasi lõigu rekonstrueerimine ja Nõva silla ümberehitus

Ehitustööde maksumus on ligi 4 miljonit eurot ning planeeritav valmimise aeg on hiljemalt 2021. aasta suvel. Ehitab Nordecon AS.

Narva – Narva-Jõesuu – Hiiemetsa km 6,9–11,6 taastusremont ja ohtlike ristmike ümberehitus

Ehitustööde maksumus on ligi 2 miljonit eurot ning planeeritav valmimise aeg on oktoober 2020. Ehitab N&V OÜ.

Võru–Kuigatsi–Tõrva km 9,4–22,1 Varese–Vaabina teelõigu rekonstrueerimine

Ehitustööde maksumus on ligi 4,5 miljonit eurot ning planeeritav valmimise aeg on sügis 2020. Ehitab Verston Ehitus OÜ. Omanikujärelevalvet teeb AS Taalri Varahaldus.

Võru–Kuigatsi–Tõrva km 57,2–65,3 Kuigatsi–Soontaga teelõigu rekonstrueerimine

Ehitustööde maksumus on ligi 3,5 miljonit eurot ning planeeritav valmimise aeg on sügis 2020. Ehitab Nordecon AS. Omanikujärelevalvet teeb AS Infragate Eesti.

Võru–Räpina km 26–35,1 asuva Vinso–Kirmsi teelõigu rekonstrueerimine

Ehitustööde maksumus on ligi 3,9 miljonit eurot ning planeeritav valmimise aeg on sügis 2020. Ehitab Nordecon AS. Omanikujärelevalvet teeb Sweco Est OÜ.

Your browser does not support the canvas element.