.Elektriline tõukeratas

Sõidujagamisteenus ja tõukerattad õhukvaliteeti ei paranda

Kõndimine, jalgrattasõit ja ühistransport on endiselt keskkonnasõbralikumad liikumisviisid ning nende arendamisse peaks panustama. Euroopa keskkonnaameti (EEA) raporti kohaselt muudab üha kasvav elektritõukerataste ja sõidujagamisteenuste kasutamine küll seda, kuidas inimesed linnas liiguvad, ent ei paranda üldist õhukvaliteeti.

EEA värske raport arutleb selle üle, kuidas rohelised ja jätkusuutlikud niinimetatud esimese ja viimase miili transpordilahendused võiksid muuta linnades liikumist jätkusuutlikumaks ning vähendada transpordisektorist tekkivate heitmete hulka.

Raport pöörab tähelepanu nii elektrilistele kaubikutele, kaubajalgratastele kui ka ühistranspordile ning sedastab, et keskkonna ja rahvatervise seisukohalt kõige jätkusuutlikum transpordiviis linnades on ikkagi ühistranspordi ja linnaruumi arendamise kaudu kõndimise ja rattasõidu propageerimine.

EEA raporti taustal on avaldatud ka ebasoodsat trendi näitavad transpordisektori heitekoguse numbrid. Maantee, raudtee- ja õhutranspordist tekib umbes veerand Euroopa Liidu (EL) kasvuhoonegaaside heitkogustest ning transport on ainus suurem majandussektor, kus kasvuhoonegaaside heitkogused kasvavad.

Tõusule on pööranud ka uute sõiduautode keskmine süsinikdioksiidi (CO2) heitkogus, mis suurenes 2018. aastal teist aastat järjest. "Heitkoguste kasvu mõjutavad peamiselt bensiinikütusega sõidukite osakaalu suurenemine ning linnamaasturite populaarsus. Heitmete kasvule annab hoogu ka inimeste mobiilsusvajaduse ja majandustegevuse kasv," ütles keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala pressiteates.

2018. aastal oli 60 protsenti EL-is ostetud sõiduautodest bensiinimootoriga, diiselmootoriga sõiduautode osakaal oli 36 protsenti. 2017. aastal moodustasid bensiinimootoriga sõiduautod 53 protsenti.

Nullsaastega ja vähesaastavate sõidukite, sealhulgas elektriautode turuletulek oli 2018. aastal jätkuvalt aeglane. Raport leiab, et 2021. aasta CO2 eesmärgi – sõiduauto keskmine CO2 heide 95 grammi kilomeetri kohta – saavutamiseks oleks vaja niisuguste sõidukite kasutuselevõttu kiirendada.

Ala sõnul ei saa lihtsalt autodega sõitmist ära keelata, kui puudub toimiv ühistransport ning tingimused mugavaks ja turvaliseks rattasõiduks. "Just heade alternatiivsete valikute olemasolu suunaks inimesi võimaluse korral autode kasutamisest vabatahtlikult loobuma," märkis ta.

Sõidujagamisteenused ja viimastel aastatel populaarseks saanud elektritõukerattad võivad samuti kasulikud olla, kuid mõnede uuringute kohaselt ei ole nende mõju keskkonnale alati positiivne.

"Elektritõukerattaid kasutavad sageli need, kes oleksid muidu kasutanud ühistransporti või hoopiski jalutanud," tõi Ala raportist näite. Samuti näitavad uuringud, et sõidujagamislahendused nagu Uber või Bolt ei aita kuigivõrd vähendada heitmeid ega ummikuid, sest pakuvad alternatiivi ühistranspordile.

Keskkonnaagentuuri direktori sõnul on jalgsi liikumise, jalgrattasõidu ja ühistranspordi kasutamise osakaalu suurendamine liiklemises ülimalt oluline, kui soovitakse täita pikaajalisi keskkonna jätkusuutlikkuse eesmärke.

Your browser does not support the canvas element.