.Viadukt, remont

Suuremad teedeehitused Tallinnas sel aastal

Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil räägiti lühidalt sel aastal töös olevatest ja kavandatavatest Tallinna tänavate rekonstrueerimis- ja ehitustöödest.

Välisrahastusega tee-ehitustest on kõige suuremahulisem Reidi tee ehitus. Rajatava Reidi tee põhiosaks on 2+2 realine 1,9 km pikkune tänav mis kulgeb Russalka ristmikust kuni Ahtri tänavani. Lisaks rekonstrueeritakse ehitustööde käigus ka 1,4 km pikkune Narva maantee lõik. Lisaks rajatakse uusi ning rekonstrueeritakse olemasolevaid kergliiklusteid ja jalgteid kokku 10,5 km ulatuses ning rajatakse rannapromenaad koos puhkealadega.

Ehitustöödega alustati 23. juulil 2018 piirkonnas mis ei puuduta olemasolevat tänavavõrku. Käesoleva aasta 1. aprillil alustatakse Russalka ristmiku ning Ahtri tänava ja Jõe tänava ristmiku rekonstrueerimistöödega, mistõttu on liiklus nimetatud ristmikel osaliselt piiratud. Täielikult ristmikke ei suleta.

Ehitustöid teostavad KMG Inseneriehituse OÜ ja Verston OÜ. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 23.12.2019. Ehitustööde kogumaksumus on ca 40,8 miljonit eurot. Ehitustööde kaasfinantseerijateks on AS Tallinna Vesi, Elektrilevi OÜ ja AS Tallinna Sadam.

Töös on praegu Paldiski mnt ühistranspordirada, mille mahus rajatakse Paldiski maantee linna siseneva suuna Mõisa tänava ja Nurkliku tänava vahelises 1,3 km pikkuses lõigus täiendav ühistranspordirada ning 3 meetri laiune kergliiklustee. Lisaks rajatakse sajuvee süsteem, korrastatakse foorijuhtimissüsteeme, uuendatakse tänavavalgustus ning teostatakse haljastustöid. Ehitustöid teostab YIT Infra Eesti AS. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1,2 miljonit eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 30.06.2019.

Välisrahastusega objektidest on töös ka Viljandi mnt kergliiklustee (Pärnu mnt – Valdeku tn), mille ehitustööde mahus rajatakse 2,6 km pikkune ja 4 m laiune asfaltkattega kergliiklustee, mille mõlemal küljel on 0,75 m laiused graniitsõelmetest kattega jooksurajad.

Ehitustööde mahus rajatakse Herne tänava Magasini tänava ja Herne tn 28 vahelises lõigus kahesuunaline asfaltkattega sõidutee laiusega 5 meetrit ning tee mõlemale poolele rajatakse

jalgrattarajad. Lõigus Herne tn 28 – Herne tn 30 rajatakse ühesuunaline asfaltkattega sõidutee laiusega 3 m. Magasini tänava ja Tiigiveski pargitee vahelises lõigus rajatakse 2-2,5 m laiune kivisillutisega kergliiklustee. Rekonstrueeritakse ka Tallinna Siselinna Kalmistu parkla. Tänavale rajatakse sajuveekanalisatsioon, rekonstrueeritakse olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitrassid ning rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Ehitustöid teostab AS TREV-2 Grupp. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1,9 miljonit eurot Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 31.05.2019

Töös on ka kaua oodatud Türi tn rekonstrueerimine, mille mahus rajatakse Türi tänavale kahesuunaline asfaltkattega sõidutee ning tänava mõlemale küljele asfaltkattega kõnniteed miinimumlaiusega 1,2m.

Lisaks rekonstrueeritakse tänava alused. vee- ja kanalisatsioonitrassid, rajatakse sajuveekanalisatsioon ning LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Liikluse rahustamiseks rajatakse künnised. Jalakäijate ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumisvõimaluste parandamiseks paigaldatakse braikivid.

Ehitustöid teostatakse sama hanke mahus eelmisel aastal rekonstrueeritud Juurdeveo tänavaga, mille rekonstrueerimistöödega alustati 9. juulil 2018. Käesoleval ajal on tee-ehitustöödeks sobimatutest ilmastikutingimustest tingitud tehnoloogiline paus. Ehitustöödega jätkatakse 1. aprillil. Ehitustöid teostab YIT Infra Eesti AS. Ehitustööde maksumus on ca 1,8 miljonit eurot.Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 05.06.2019.

Valdeku tn (Pärnu mnt – Vabaduse pst) rekonstrueerimisega on planeeritud alustada käesoleva aasta II-kvartalis. Ehitustööde mahus on kavandatud rajada 3,5 m laiune ühesuunaline sõidutee ning rajada tänavale puudu olev kergliiklustee laiusega 2,5-3 m. Tänavale rajatakse sajuveekanalisatsioon ning LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Jalakäijate ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse brakivid. Liikluse rahustamiseks rajatakse tänavale künnised ja tõstetud tasapinnaga ristmikud. Projektdokumentatsiooni, mille koostab Keskkonnaprojekt OÜ, arvestatakse vajadusega säilitada maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust.

Koidu tn (Paldiski mnt – Endla tn) rekonstrueerimine on planeeritud käesoleva aasta III-kvartalisse.

Tööde eesmärgiks on jalakäijatele ja jalgratturitele paremate ja ohutumate liikumisvõimaluste loomine ning olemasoleva sõidutee rekonstrueerimine, sademevee äravoolu lahendamine ning haljastuse korrastamine. Projektdokumentatsiooni koostab Keskkonnaprojekt OÜ.

Raja tn (Akadeemia tee – Raja tn 15) ja Mäepealse tn (Raja tn – Mäepealse tn 5a) rekonstrueerimine on kavas alustada käesoleva aasta III-kvartalis.

Rekonstrueerimistööde käigus on ette nähtud rekonstrueerida sõiduteed ning teede alused tehnovõrgud, rajada puuduolevad kergliiklusteed ning uuendada tänavavalgustus. Projektdokumentatsiooni koostamisel tehakse koostööd TalTech-iga ning rekonstrueeritavas lõigus kasutatakse mitmeid uuenduslikke lahendusi. Projektdokumentatsiooni koostab Infragate Eesti AS.

Kolmandasse kvartalisse on kavandatud ka Tähetorni tn (Kadaka pst – Paldiski mnt) rekonstrueerimise I-etapi tööde alustamine.

Käesoleval aastal on planeeritud alustada rekonstrueerimistööde I-etapiga, mille mahus teostatakse rekonstrueerimistööd Kadaka pst ja endisel raudteetammil paikneva Lääne Tallinna Kergliiklustee vahelises lõigus. Projektdokumentatsiooni koostab K-Projekt AS.

Aasta lõpus, kui ilmaolud lubavad, on kavas alustada ka P. Pinna tänava rekonstrueerimisega, töödega Nisu tänaval ja Varraku viadukti rekonstrueerimisega.

Your browser does not support the canvas element.