.

Suurte maanteede ehitamise kava kärbiti ligi 110 miljoni võrra

Valitsus jõudis riigieelarve strateegia aruteludel põhimõttelisele kokkuleppele jätkata Tallinnast Tartu, Pärnu ja Narva viivate maanteede järk-järgult neljarajaliseks ehitamisega ning ka edaspidi remontida ja muuta kruusateid tolmuvabaks.

Teehoidu kavatseb valitsus riigieelarvest suunata järgmisel neljal aastal 655,9 miljonit eurot, millele lisanduvad Euroopa Liidu 2021-2027 eelarveperioodi Ühtekuuluvusfondi vahendid 159 miljonit euro ulatuses. Seega lähimal kahel aastal teede investeeringud oluliselt ei vähene. 

Kolme põhimaantee Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva maanteelõikudel on kaherajalisi teelõike, mis tuleb neljarajaliseks ehitada, kokku veel 340 km, mille ehitamisele kulub hinnanguliselt 1,7 miljardit eurot. Kehtiva teehoiukava järgi saab Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu neljarajaline tee valmis 2030. aastaks ning Tallinn-Narva 2038. aastaks kui on tagatud piisav rahastus.

Järgmise nelja aasta olulisemad maanteede ehituse projektid:

  • Tallinna-Tartu maantee Võõbu-Mäo neljarajaline tee;
  • Tallinna-Tartu maantee Kärevere-Kardla neljarajaline tee;
  • Tartu ümbersõidu Riia eritasandiline ristmik;
  • Pärnu-Uulu neljarajaline tee;
  • Sauga-Pärnu neljarajaline tee;
  • Rail Balticu trassi ja riigiteede eritasandilised ristumised.

Ühistranspordi toetuseks eraldab valitsus järgmisel neljal aastal kokku 413 miljonit eurot, et arendada bussiliinivõrku, tagada pidev saarte ja mandri vaheline lennu- ja laevaühendus ning toetada rongiliiklust, kuhu on oodata uusi raudteeliine ja elektrironge.

Your browser does not support the canvas element.