Rasketranspordi rohepööre: elekter ja vesinik ei ole veel valmis

Järjest karmimateks muutuvate saastenõuete tõttu on maanteeveoturul tekkimas üha rohkem hirme, et oma kiiresti karmistuvate regulatsioonidega on Euroopa Liit end nurka värvimas. Kas on realistlik, et transpordisektor suudab kasvuhoonegaaside piiramiseks seatud eesmärgid selle kümnendi lõpuks täita? Kas ehk on seatud liialt suured ootused heitmeteta elektriautodele...

Loe edasi

Milline hakkab välja nägema tuleviku transpordisektor?

Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid tänavu aprillis kokku eesmärgi vähendada 2030. aastaks süsinikdioksiidi heitkoguseid võrreldes 1990 aasta tasemega vähemalt 55 protsenti. Tihedale arutelule järgnenud otsusega seati ambitsioonikad eesmärgid süsinikuheidete vähendamiseks mitmetes erinevates valdkondades, sealhulgas transpordis. See tähendab, et peatselt hakkame nägema kliimaeesmärkide mõjusid...

Loe edasi
Your browser does not support the canvas element.