Tehnilisel ülevaatusel hakatakse autode tegelikku kütusekulu mõõtma

Andmete kogumist rakendatakse M1- või N1-kategooria sõidukitele, mis on esmakordselt registreeritud 1. jaanuarist 2021 ning mis on varustatud kütusekulu ja energiatarbimist mõõtvate pardaseadmetega. Alates käesoleva aasta maist hakkavad tehnoülevaatuspunktid koguma sõiduautodelt ja väikestelt tarbesõidukitelt tegeliku kütusekulu või energiatarbimise andmeid, mis edastatakse Euroopa Komisjonile ja Euroopa...

Loe edasi

Pettusega tehnoülevaatuse läbimise võimalus väheneb

Transpordiamet soetab järgmiseks aastaks kolm komplekti personaalseid kaameraid ja võtab need kasutusele tehnoülevaatuspunktidele järelevalve teostamisel. "Loobusime kohustusest kasutada neid niinimetatud peakaameraid igapäevaselt kõigis tehnoülevaatuspunktides. Küll aga jätame endale õiguse järelevalvemenetluse raames panna tehnoülevaatuspunktile kohustuse maksimaalselt kuni kaks kuud neid kaameraid ülevaatuste tegemisel kasutada," selgitas Joel...

Loe edasi

Keskkriminaalpolitsei võttis vahele tulemusi võltsinud tehnoülevaataja

Esialgsetel andmetel on tegemist ühe Järvamaa haridusasutuse valduses oleva põllumajandustehnikaga, mis on kasutusel õppetöös. Kahtlustuse kohaselt lubas ametialases võltsimises kahtlustuse saanud 40-aastane mees selle aasta märtsis tehnoülevaatuselt läbi 23 sõidukit, mis tegelikult ei tohi liikluses osaleda, sest need ei ole tehniliselt korras. Väidetavaid ülevaatuseid teostas...

Loe edasi

Politsei võttis rajalt maha liikumiskeeluga ülekaalus veoauto, mille juht rikkus veel töö- ja puhkeaja seadust

Mõni ei suuda õppida ei teiste, ega enda vigadest. Eelmisel nädalal peatas politsei Harjumaal raskeveoki, millele oli alles 2 nädala varem kehtestatud liikumiskeeld seoses raskete puudustega sõiduki tehnoseisundis. Kontrollimisel tuvastati, et lisaks liikumiskeelu saanud sõidukiga töötamisele, oli koorem ülekaalus ja katmata ning ka töö- ja...

Loe edasi

Tehnoülevaatustes avastati hulgaliselt puudujääke

Eestis on 128 tehnoülevaatuspunkti, mille ülesandeks on kindlaks teha, kas sõidukid vastavad neile kehtestatud nõuetele. 2020. aastal tehti 547 023 tehnoülevaatust, millest korduvale tehnoülevaatusele suunati  15,17%. Transpordiamet teeb tehnoülevaatuste nõuetekohase läbiviimise ja kvaliteedi üle haldusjärelevalvet, mille eesmärgiks on tagada, et liiklusesse ei lubataks ühtegi tehniliselt mittekorras...

Loe edasi
Your browser does not support the canvas element.