.Remont

Tähetorni tänav tehakse lõpuks korda

Järgmise nädala esmaspäeval algavad Tähetorni tänava Paldiski maantee ja Kadaka puiestee vahelise lõigu ning Veerme tänava rekonstrueerimistööd.

Rajatakse tööde käigus uued jalg- ja kergliiklusteed ning rekonstrueeritakse olemasolev sõidutee. Liiklejatel tuleb arvestada sellega, et kui seni on raskeveokid läbinud Tähetorni tänavat, siis nüüd suunatakse need ajutiselt kuni teetööde lõppemiseni Pärnu maanteele.

Praegused ilmastikutingimused võimaldavad teha teetöid ja nii saab alustada Tähetorni tänava rekonstrueerimisega juba jaanuaris. Tegu on selle aasta suurima teeobjektiga Nõmmel.

Ehitustööde ajaks suletakse Tähetorni ja Veerme tänav tavaliiklusele. Tagatud on ligipääs elanikele ning piirkonnas paiknevatele ettevõtetele.

Ehitustöödega alustatakse esimeses järjekorras Kadaka tee ja endisele raudteetammile rajatud Lääne-Tallinna kergliiklustee vahelisel lõigus. Lisaks tee-ehituslikele töödele rekonstrueeritakse tänavate alused vee- ja kanalisatsiooni trassid ja lahendatakse sajuvee ärajuhtimine. Tänavale LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning ülekäiguradade erivalgustus. Vaegnägijate liikumisvõimaluste parendamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid.

Ehitustöid teostab AS TREV-2 Grupp. Projektdokumentatsiooni koostas AS K-Projekt. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 4,2 miljonit eurot, millest 192 000 euro ulatuses on ehitustööde kaasfinantseerijaks AS Tallinna Vesi. Rekonstrueeritava tänavalõigu kogupikkus on 2,8 kilomeetrit. Lõplik tööde valmimise tähtaeg on lepingu järgselt 30. november 2020.

Your browser does not support the canvas element.