.Maantee, Muutuva teabega liiklusmärk

Tallinna ringtee muutub lähiaastatel nutikaks

Sellel aastal alustas Maanteeamet Tallinna ringtee E265 ITS ehk Dynamic traffic and truck parking management projektiga. Viie aasta jooksul paigaldatakse ringtee kilomeetritele 0–30 muutteabega liiklusmärgid, uuendatakse ilmastiku- ja liikluseseirevõrku ning rajatakse 100-kohaline nutikas veoautode parkimisala.

„Uudse lahendusena tulevad kasutusele V2I/I2V (vehicle to infrastructure/infrastructure to vehicle) seadmed, mille kaudu toimub sõiduki ja taristu vaheline suhtlus,“ selgitas projektijuht Mari-Liis Sepp.

Sõiduki ja infrastruktuuri vaheline suhtlus hoiatab juhti võimalike ohtude eest ning aitab seeläbi vähendada liiklusõnnetuse toimumise tõenäosust. Samuti teavitab süsteem võimalikest ummikutest ning pakub alternatiivseid marsruute. „Kuigi täna on sarnasteks abivahenditeks Waze'i, Google'i jt rakendused, siis uue tehnoloogiaga jääb inimlüli vahelt ära ning sõiduk hangib ise informatsiooni otsuste tegemiseks,“ rääkis Sepp.

Teine lahendus, mis esmakordselt kasutusele tuleb, on liikluse ümbersuunamise süsteem ehk liiklusõnnetuse korral toimub võimalusel automaatselt liikluse suunamine vastassuunda ja tagasi.

Lisaks tulevad Tallinna ringteele ka juba liiklejatele tuttavad infotablood, muutteabega kiirusmärgid ja hoiatusmärgid.

Samuti rajatakse Tallinna ringteele Tallinn linna ja Veneküla piirile (km 1,5) 100-kohaline veoautode parkimisala. Parklasse rajatakse lumetelling, tualett, infokiosk, kaasaegne valgustus, kaamerad ja avatud wifi ala. Parkimiskohtade täituvuse infot kogutakse anduritega ja jagatakse nii Maanteeameti DATEX II andmevahetusteenuse kaudu kui ka lähimatel infotabloodel Tallinna ringteel või V2I/I2V saatja abil otse sõidukisse. Arvestades, et ringteel on viimse kümne aastaga autorongide arv kahekordistunud on soov, kaasaegsete parkimisvõimaluste, veoautode parkla loomisega muuta liiklemine ringteel sujuvamaks ja ohutumaks.

Kõiki loodavaid ITS lahendusi hakkab juhtima Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus.

Projekt kestab 2023. aasta lõpuni ja selle kogueelarve on 5 miljonit eurot, millest 1,9 miljonit rahastab Euroopa Liidu Transpordi Ühendusfond CEF.

Your browser does not support the canvas element.