.

Tallinna ringteel hakkasid tööle uued muutuva teabega liiklusmärgid

Tallinna ringtee Jüri–Luige teelõigul alustasid tööd muutuva teabega liiklusmärgid. Teelõigul asub 14 kiirus- ja hoiatusmärki ja neli infotablood, mis hakkavad juhte hoiatama eesolevate ummikute ja halvenenud teeolude eest.

Talveperioodil heades oludes on lubatud maksimaalseks sõidukiiruseks lõigul 100 km/h.  „Sarnaselt teistele kiirusjuhitavatele teelõikudele kehtestatakse sellest madalam kiirus vastavalt teeilmajaamade andmetele halvenenud teeolude puhul,“ ütles Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa. „Hommikusel tipptunnil tiheda liikluse või liiklusseisakute korral Jüri ringristmikul alandatakse liiklusohutuse tagamiseks kiirust ka heades oludes juba vähemalt alates Kurna liiklussõlmest.“

Muutuva teabega liiklusmärgid annavad juhtidele võimaluse saada otse teel olles ajakohast ja täpset teavet  Eesmärk on vähendada sõiduaega ning pakkuda turvalisemat teeoludega arvestavat kaasaegset liikluskeskkonda.

Elektrooniliste kiirusmärkidega olid 2+2 maanteedest juba varasemalt kaetud Tallinna–Pärnu maantee Laagri–Ääsmäe lõik, Tallinna–Tartu maantee Peetri–Mäo lõik ja Tallinna ringtee Saue–Valingu lõik. Lähitulevikus hakkavad muutuva teabega liiklusmärgid tööle ka Väo–Jüri ja Luige–Kanama vahel.

Elektrooniliste liiklusmärkide kuvasid on võimalik reaalajas jälgida portaalis https://tarktee.ee.

Tallinna ringtee E265 intelligentne transpordisüsteem (ITS) on projekt, mis keskendub dünaamilise liiklusjuhtimise ja nutika veoautode parkla loomisele. Projekti raames paigaldatakse TEN-T võrgus (Euroopa Liidu sisene transpordivõrgustik) olevale Tallinna ringteele kilomeetritele 0-30 targa tehnoloogia lahendused, mis aitavad juhtida liiklust, jälgida seda ja teavitada liiklejaid. Lisaks sellele rajatakse nutikas veoautode parkimisala, mis on tark ja turvaline.

Projekti kogumaksumus on 5 miljonit eurot, millest 38% tuleb Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF). Tööde lõppaeg on 2024. aasta suvel.

Lisainfot, millistel alustel infot muutteabega märkidel kuvatakse, leiab siit.

Your browser does not support the canvas element.