.Tänavapuhastus

Tallinna tänavate puhastus lõpetatakse 30. aprilliks

Igapäevaseid puhastustöid teostab keskmiselt 40 tänavapuhastusmehhanismi ning lisaks mehhanismidele on väljas 26 käsitööbrigaadi kokku 72  heakorra töötajaga, kes teostavad ohutussaarte, ülekäikude ja teemaa haljasalade koristust.

Tallinna suuremate magistraalide kastmist alustati sel aastal juba alates 1. aprillist ja tänavate igapäevast kastmist alates 16. aprillist. Reeglina kastetakse tänavad võimalikult varasel hommikutunnil, enne tipptundi, sest siis püsib teepind kauem niiskena.

Hooldusfirmadega sõlmitud lepingute kohaselt peab peatänavatel kevadpuhastus olema lõpetatud hiljemalt 30. aprilliks ja peale seda, alates mai kuust jätkatakse regulaarset tänavate puhastamist suviste hooldusnõuete alusel.

Tallinna Kommunaalamet tuletab meelde, et heakorra eeskirja kohaselt peab kinnistu omanik hoidma korras oma kinnistu kui ka selle piirdeaia ja tegema heakorratöid kinnistuga piirneval alal.

Your browser does not support the canvas element.