.Liiklusummik

Tallinna väike ringtee on vajalik

Värske kergrööbastranspordi analüüsi kõige otstarbekama stsenaariumi kohaselt jääks Tallinna väike ringtee tulemata, majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti arvates on ringtee aga vajalik.

Tallinna ja Harjumaa kergrööbastranspordi teostatavus- ja tasuvusanalüüsi kohaselt oleks Tallinna regioonile kõige otstarbekam tulevikustsenaarium "Tallinn++ ja tramm", mille puhul autokeskse infrastruktuuri arendamisele enam rõhku ei pandaks, rääkis uuringu projektijuht Hannes Luts.

Selle stsenaariumi puhul jääks välja ehitamata ka Tallinna väike ringtee. Nii Aas kui ka Kõlvart ütlesid, et analüüsiga on ära tehtud suur ja vajalik töö, ent mõlemad rõhutasid siiski väikese ringtee vajalikkust.

Aas märkis, et kindlasti oleks vajalik anda liiklusele võimalus kesklinnast mööda sõita. Kõlvart märkis, et kui stsenaarium eeldab teedeehitusest loobumist, siis tema seda vajalikuks ei pea. Ka ringtee projektist loobumine pole tema hinnangul reaalne.

Transpordianalüüsi kohaselt on paremateks ühendusteks Tallinna ja naabervaldade vahel tasuv arendada nii trammiliine kui ka paremini kasutada olemasolevat raudteed. Kõigi uuringus tehtud ettepanekute välja ehitamiseks oleks 2050. aastaks vaja investeerida üle miljardi euro. Linnapea hinnangul võib see summa tegelikkuses olla aga isegi kaks või kolm korda suurem.

Your browser does not support the canvas element.