.

Tartu ja Pärnu saavad pea 26 miljonit eurot jalgrattateede ehitamiseks

Euroopa Liidu fondidest eraldatakse Pärnu linnale 12 miljonit eurot ja Tartu linnale pea 14 miljonit eurot jalgrattateede rajamiseks. Koos linnade omafinantseeringuga investeeritakse liikuvuse säästvamaks muutmiseks ligikaudu 37 miljonit eurot.

„Toetuse eesmärk on edendada säästlikumaid liikumisviise, mil on mõju nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele. Hea meel, et linnad on seda võimalust kasutanud ja pakuvad jalgrattateede ehitamise näol alternatiive autode kasutamisele. Toetust eraldatakse sel korral just suurematele linnadele, kus on rohkem ummikuid, suurem transpordikoormus ning seetõttu ka enam õhusaastet,“ sõnas kliimaminister Kristen Michal.

Pärnu linnas rajatakse toetuse abil jalgrattateed praegu ehitatavale Raba-Laia tänava sillale ning Raba, Pargi, Aia, Esplanaadi ja Supeluse tänavale.

Pärnu abilinnapea Irina Talviste sõnul suunatakse vahendid kvaliteetsema ja kaasaegsema elukeskkonna ning linnaruumi loomiseks. „Tänu saadud vahenditele loome tervikliku jalgratta- ja jalakäijate teekonna, mis parandab liikumise mugavust ja ohutust kogu keskuslinnas. Lisaks saame vähendada linnas autostumist ja toetada kliimaeesmärke,“ rääkis Talviste.

Tartu linn kasutab toetust rattateede ehitamiseks Tähe, Tähtvere, Tuglase, Õnne, Kastani, Laia, Jakobi, Riia ja Turu tänavatele ning Vabaduse puiesteele. Samuti rajatakse jalgrattatee Sõpruse sillale. Rekonstrueeritakse ka kaks ristmikku ning ehitatakse valmis Võru tänava pargi ja reisi parkla ning Lõunakeskuse liikuvuskeskus.

„Tartu linn arendab edasi rattateede põhivõrgustikku ning on võtnud eesmärgiks tihedama liiklusega tänavatel jalakäijate ja jalgratturite eraldamise eri liikluskoridoridesse,“ märkis Tartu linnapea Urmas Klaas. „Liikluses on kõige olulisem kõigi liiklejate turvalisus. Selle eesmärgi saavutamisele aitab jalgrattateede rajamise toetus oluliselt kaasa. Muuhulgas kasutame seda rekonstrueerimisele minevale Sõpruse sillale rattateede rajamiseks, et tartlastele oluline liikluskoridor saaks kaasajastatud ja turvaline.”

Samast meetmest eraldatakse toetust ka Tallinna linnale jalgrattateede võrgustiku väljaarendamiseks. Otsus Tallinna rahastatavate projektide osas peaks saabuma hiljemalt tänavu suvel.

Euroopa Liidu kaasrahastatavast meetmest toetatakse lahendusi, millega arendatakse välja terviklikud ja ohutud jalgrattateede võrgustikud. Lisaks jalgrattateedele rahastatakse ka taristuga seotud ehitiste, nagu näiteks jalgrattaparklate, jalgrattarehvide pumpamise ja paranduspunktide, aga ka ratturitele puhkamiseks mõeldud istekohtade jm rajamist.

Projektid viiakse ellu aastatel 2024-2029.

Your browser does not support the canvas element.