.Tartu Linnatransport (Foto: Tartu.ee)

Tartu linnaliinibussid sõidavad rohegaasiga

Alates selle aasta 1. jaanuarist sõidavad Tartu linnaliinide kõik 64 bussi taastuvkütusega – biometaani ehk rohegaasiga

Tartu on üks vähestest keskmise suurusega linnadest Euroopas, kus linna kogu ühistranspordisüsteem on viidud üle taastuvkütusele.

Tartu linnaliinide busse varustab biometaaniga energiaettevõte Alexela ja seda Tartus Ringtee 25 aadressil asuvas piirkonna suurimas avalikus gaasitanklas.

Eeloleval suvel plaanitakse Ilmatsalus käivitada biometaani tootmine ja selle tehase toodang tarvitatakse olulises osas ära Tartu linnaliinibussides. See on hea näide, kuidas piirkondlike biojäätmete ümbertöötlemine võimaldab arendada keskkonnasõbralikke teenuseid samas piirkonnas ning luua „rohelisi“ töökohti.

Rohegaasi ehk biometaani toodetakse biogaasist. Biogaas on käärimisprotsesside tulemusena eralduv gaas, mis on meie elukeskkonna tavapärane osa, koosnedes peamiselt metaanist ja süsihappegaasist.

Biometaan on keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning selle kasutamine aitab vähendada saasteainete emissiooni transpordisektoris ja samuti parandada Eesti energiajulgeolekut.

Biometaani kasutuselevõttu Tartu linnaliinide bussides toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ca 2,2 miljoni euroga.

Your browser does not support the canvas element.