.Turu tänava ja Ropka tee ristmik (Foto: Google Maps)

Tartus rekonstrueeritakse Turu tänava - Ropka tee ristmik

Ristmiku vahetusse lähedusse rajatud ärihooned on märkimisväärselt suurendanud Ropka teed mööda kulgevat autoliiklust ning Turu tänavat ületavate jalakäijate ja jalgratturite hulka.

Rekonstrueerimise käigus paigaldatakse ristmikule foor ning laiendatakse sellega seonduvaid tänavalõike. Ristmiku harudele ehitatakse liiklussaartega eraldatud parempöörderajad ning Turu tänavale kolme meetri laiused vasakpöörderajad. Kergliiklejate ohutuse tagamiseks eraldatakse jalgteed sõiduteest haljastatud eraldusribadega ning tänava ohutumaks ületamiseks ehitatakse jalakäijatele kaks ohutussaart.

Turu tänaval ehitatakse välja uued bussipeatused, rajatakse uus tänavavalgustus ja sademeveekanalisatsioon ning osaliselt ka uus vee- ja kanalisatsioonitorustik.

Turu tänava ja Ropka tee ristmiku rekonstrueerimise hanke võitis OÜ TAVT. Tööde kogumaksumus on 826 664 eurot ning tööde tähtaeg on 8 kuud alates töövõtulepingu sõlmimisest.

Your browser does not support the canvas element.