.

Teedevõrku suunatakse 253 miljonit eurot

2021. aastal arendab Transpordiamet teedevõrku 253 miljoni euro eest, millest 205 miljonit on Eesti riigi eelarvevahenditest ja 48 miljonit välisvahenditest.

„Investeerime sellel aastal teedevõrku üle 50 miljoni euro rohkem kui eelmisel aastal. Tegemist on investeeringute kohalt rekordaastaga,“ sõnas Transpordiameti peadirektor Kaido Padar. „Plaanis on ehitada mitmeid 2+2 maanteelõike ja alustada koostöös Rail Balticuga riigiteede raudteega ristumiste väljaehitamist.“ Hangete maht on sellel aastal ligi 250, kuid loodame kõik need planeeritud tööd õigeks ajaks valmis saada,“ nentis Padar.

„Käesoleval aastal tehakse ehitus- ja remonditöid 2081 kilomeetril riigiteedel ning uusi teid ehitatakse juurde 20 kilomeetrit,“ tõi välja Transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa. „Keskendume ka kruusateedele katte ehitamisele: 2021. aastal saab katte rekordilised 322 kilomeetrit kruusateid. Seda on üle 100 kilomeetri rohkem kui eelmisel aastal,“ lisas Randmaa. Transpordiameti eesmärk on muuta katte ehitamisega 2030. aastaks arvestatava kasutusega kruusateed tolmuvabaks.

Kokku tehakse tänavu ehitus- ja remonttöid rohkem kui 2000 kilomeetril riigiteedel (arvestamata liiklusohtlikke kohti ja sildade ümberehitustöid). Katte saab 322 kilomeetrit kruusateid. Lisaks remonditakse 285 kilomeetrit kruusateid säilitusremondi meetoditega. Samuti remonditakse 1162 kilomeetrit kattega teid säilitusremondi ja 187 kilomeetrit taastusremondi meetoditega. Teid rekonstrueeritakse 105 kilomeetrit. Lisaks on plaanis on likvideerida 57 liiklusohtlikku kohta ja remontida 20 silda.

2021. aasta suuremad teetööd:

 • Riigitee 2 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa km 64,2–80,2 Võõbu–Mäo 2+2 teelõigu ehitus

Ehitustööde maksumus on 58,7 miljonit eurot ning valmimise aeg on 2022. aasta. Tööde teostaja GRK Infra AS ja GRK Infra Oy.

 • Riigitee nr 1 Tallinn–Narva Väo liiklussõlme ehitamine

Ehitustööde maksumus on 20,6 miljonit eurot ning valmimise aeg on 2021. aasta. Tööde teostaja on Nordecon AS

 • Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 29,6-34,2 Kanama–Valingu 2+2 teelõigu ehitus

Ehitustööde eeldatav maksumus on 28 miljonit eurot ning valmimise aeg on 2022/2023. aasta. Riigihange on välja kuulutatud.

 • Riigitee 2 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa km 166,7–171,1 Kärevere–Kardla 2+2 teelõigu ehitus

Ehitustööde maksumus on 15,12 miljonit eurot ning valmimise aeg on 2022. aasta sügisel. Tööde teostaja on Nordecon AS.

 • Riigitee 2 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa km 180,1–181,9 Riia sõlme koos kogujateedega rajamine

Ehitustööde eeldatav maksumus on ca 31 miljonit eurot. Objekt on hankes ja valmimiseaeg on 2022 lõpp.

 • Riigitee 46 Tatra–Otepää–Sangaste km 1,95–12,972 Pühi–Makita lõigu rekonstrueerimine

Ehitustööde maksumus on 4,85 miljonit eurot ning objekt valmib 2021. aasta lõpus. Tööde teostaja on Teearu Grupp OÜ.

 • Riigitee 1 Tallinn–Narva Sillamäe linnasisese lõigu km 184,7–187,5 ümberehituse II etapp. Pavlovi tänava liiklussõlme ehitus

Ehitustööde maksumus on 4,36 miljonit eurot ning valmimise aeg on 2021. aasta sügis. Tööde teostaja Nordecon AS.

 • Riigitee 88 Rakvere–Rannapungerja Rägavere–Sae lõigu km 10,0–21,4 rekonstrueerimine

Ehitustööde maksumus on eeldatavalt umbes 3,9 miljonit eurot ning hetkel on hange üleval riigihangete registris. Eeldatavalt saavad tööd tehtud sügisel.

 • Riigitee 13105 Kõrve–Toila km 0,0–5,4 rekonstrueerimine

Ehitustööde maksumus on eeldatavalt umbes 2,2 miljonit eurot ning hetkel on hange välja kuulutamisel. Eeldatavalt saavad tööd tehtud sügisel.

 • Riigitee 4 Tallinn–Pärnu-Ikla km 133,4–143 Pärnu–Uulu 2+2 teelõigu ehitus

Ehitustööde maksumuseks on planeeritud 46 miljonit eurot ning valmimise aeg on 2023. aasta. Tööde teostaja ei ole veel teada, hankedokumendid on ettevalmistamisel.

 • Riigitee 59 Pärnu–Tori km 16,850–21,050 lõigu rekonstrueerimine ja uue Tori silla ehitus

Ehitustööde maksumuseks on planeeritud 5,24 miljonit eurot ning valmimise aeg on 2022. aasta. Tööde teostaja ei ole veel teada, hange on avaldatud riigihangete registris (234487).

 • Riigitee 77 Kuressaare–Sääre km 11,226–21,150 Mändjala–Läätsa lõigu rekonstrueerimine

Ehitustööde maksumuseks on planeeritud 3,5 miljonit eurot ning valmimise aeg on 2021. aasta. Tööde teostaja ei ole veel teada, hange on avaldatud riigihangete registris (233537).

 • Riigitee 81 Kärdla–Käina km 16,915–21,690  ja riigitee 12135 Käina–Hüti km 0,000–0,600 rekonstrueerimine

Ehitustööde maksumuseks on planeeritud 3,72 miljonit eurot ning valmimise aeg on 2021 aasta. Tööde teostaja ei ole veel teada, hange on avaldatud riigihangete registris (233830).

Your browser does not support the canvas element.