.

Tegelikult ei taha autojuhid sõidu ajal helistada

2020. aastal läbiviidud küsitlusuuringust selgus, et 95% inimestest peab sõiduki juhtimise ajal telefoniga sõnumite saatmist ning nende lugemist ohtlikuks. Siiski 66% sõidukijuhtidest kasutab autot juhtides telefoni.

Roolis mitme tegevusega tegelemine toob kaasa juhi tähelepanu hajumise. Tähelepanu lülitub pidevalt kahe tegevuse vahel ümber ning mõlema tegevuse kvaliteet sealjuures halveneb. Olukorras, kus on vaja kiirelt reageerida ei suuda aju otsustada, kumb kahest tegevusest on elulise tähtsusega ja nii võib juhtuda, et ohuolukorrale ei reageerita piisavalt kiiresti.

64% sõidukijuhtidest tunnistab, et nad tegelikult ei tahaks sõiduki juhtimise ajal telefoni kasutada, kuid tunnevad, et on selleks kohustatud. Samuti ei tahaks 62% vastanutest, et teised liiklejad nende roolis telefoni kasutamist märkaks.

Selleks et kõrvalistest tegevustest hoidumine oleks lihtsam:

  • mõtle marsruut enne teele asumist läbi;
  • seadista oma telefonis Do Not Disturb While Driving funktsioon või selle võimaluse puudumisel lae alla rakendus, mis välistab sõidu ajal telefoni kasutamise;
  • lapsega sõitma minnes arvesta lisaajaga, et vajadusel teha temaga tegelemiseks pause;
  • mobiiltelefoni kasutamiseks peata sõiduk ohutus kohas või palu kaassõitja abi;

Väldi helistamist pereliikmele või kolleegile, kui tead, et ta võib sel hetkel olla roolis. Tööandjana julgusta oma töötajaid roolis olles kõnedele mitte vastama, vaid ohutus kohas peatudes tagasi helistama.

Juhtimisõigus on privileeg, millega kaasneb vastutus nii enda kui kaasliiklejate ees. Kui juhid, siis juhi.

Tutvu küsitlusuuringu tulemustega põhjalikumalt siin.

Your browser does not support the canvas element.