.

Transpordiamet ja politsei kontrollisid koolibusse

Eile kontrollis Transpordiamet koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga (PPA) laste ohutuse tagamiseks õpilasvedusid tegevaid busse Märjamaa Gümnaasiumi parklas.

„Kahjuks tuvastasime mitmeid probleeme nii korralduslikult poolelt kui ka sõidukite tehnonõuete osas,“ tõdes Transpordiameti veonduse järelevalve osakonna juhataja Karl Tiitson. 

Tehnonõuete kõige tõsisemad rikkumised olid seotud valesti kinnitatud tulekustutitega (kaks korda), viga pidurisüsteemis, sõidumeeriku mittekasutamine ja üks iste oli konstruktsiooni küljest lahti. „Kõik need rikkumised on lubamatud, kuid eriti kurb oli näha kaablivitsadega kinnitatud tulekustuteid, eriti arvestades, et 2019. aastal toimus Raplamaal õnnetus, kus õpilasi vedanud buss põles maha,“ märkis Tiitson. „Ka seal oli tulekustuti kaablivitsaga kinnitatud, mistõttu ei saanud koheselt tuld kustutada. Üldjuhul tõstavad lähiajaloos juhtunud õnnetused teadlikkust, kuid hetkel see paika ei pidanud.“

Probleemina kerkis esile seegi, et sõidu korraldajate tegevuses oli mitmeid puudujääke. Olulisemana saab välja tuua korrektse sõiduplaanide puudumise. Korrektne dokumentatsioon tagab vedajale õiguse vedu teostada, lihtsustab kontrolli ning tagab, et ei tehta valesid otsuseid. 

Transpordiamet paneb südamele nii teenuse pakkujatele kui tellijatele, et enne vedu peab kontrollima, et kõik tingimused veo alustamiseks ja liikluses osalemiseks on täidetud. Liiklusohutus on meie kõigi teha ning isegi pisematele probleemidele tähelepanu pööramine võib aidata õnnetusi ära hoida. 

Täname PPA-d, Rapla patrulltalitust ja bussijuhte, kes suhtusid kontrollidesse sõbralikult ja olid väga koostöövalmid. 

Your browser does not support the canvas element.