.

Transpordiamet jätkab keskkonnasõbraliku niitmise katseprojektidega viies piirkonnas

Transpordiamet jätkab sel suvel koos teehoolduspartneritega pilootprojekti, mille eesmärk on vähendada teepeenarde niitmisega kaasnevat keskkonnajälge. Võrreldes eelmise suvega lisandub sel aastal juurde üks lõik Tallinna–Pärnu maanteel.

“Tee seisundinõuetes on määratud, kui kõrgeks tohib lasta rohul kasvada, et see ei mõjutaks liiklusohutust negatiivselt. Selle pilootprojektiga soovime leida võimalusi muuta niitmine keskkonnasõbralikumaks sealjuures arvestades, et liiklejate jaoks ohutuse tase ei muutu,“ selgitas Transpordiameti arendamise osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksuse juhataja Jarmo Vooglaine. „Sel aastal jätkame andmete kogumist, lisame juurde ühe teelõigu, et valim oleks veelgi suurem, ning nii saame võrdlusmomendid erinevate suvede, ilmastikuolude ja piirkondade vahel.“

Jätkates katseprojekti, niidetakse valitud teelõikudel teepeenraid vastavalt 4, 3 või 2 korda suvise hooaja jooksul või siis kui rohu kõrgus ületab 60 cm. Rohu kõrguse nõue ei kehti 2+2 eraldusribadel, mida käsitletakse kui teemaad ja seda niidetakse korra suve jooksul, kindlasti enne 15. septembrit. Katsetuse põhiline eesmärk on hooaja jooksul niidetavate kordade vähendamine, lisaks ka ühtlasem tööde planeerimine ja tarbetute lisaniitmiste vähendamine. Lisaks hinnatakse erinevate niidukõrguste mõju niitmissagedusele ja ümbritsevale keskkonnale.

Katselõigu täpne pikkus valitakse vastavalt kohalikele oludele, vältides võimalusel ristmikke, piirdeid ja arvestades teeäärset maakasutust. Kõik lõigud on vähemalt ühe kilomeetri pikkused ning tähistatakse hoiatusmärkidega ja lõigu pikkust näitava lisatahvliga. 

Katselõikude asukohad: 
Lääne-Harju hooldepiirkonnas
T-4 Tallinna–Pärnu–Ikla km 20,5–21,5 (2+2 teelõik).

Ida-Harju hooldepiirkonnas
T-1 Tallinn-Narva km 28–33 (2+2 teelõik)
T-11260 Jõelähtme–Kemba km 21–23
T-11260 Jõelähtme–Kemba km 13–18

Saare hooldepiirkonnas
T-10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuresssaare km 90–95
T-79 Upa–Leisi km 8–14
T-21118 Sõmera–Kärla–Uduvere km 17–22

Võru hooldepiirkonnas
T-2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 234–238
T-25150 Raiste–Osula–Varese km 7–11
T-25150 Raiste–Osula–Varese km 0–7

Pärnu hooldepiirkonnas
T-60 Pärnu–Lihula km 8–11
T-60 Pärnu–Lihula km 13–18
T-19103 Audru–Lavassaare–Vahenurme km 1–6.

Your browser does not support the canvas element.