Transpordiamet palub üle kontrollida kasutusel olevad RECARO Tian Core ja Tian Elite turvaistmed

Transpordiamet annab teada, et läbi RAPEX süsteemi (ohtlikest toodetest kiire teabevahetuse süsteem) on laekunud teade RECARO kaubamärki kandvate Tian Core ja Tian Elite laste turvaistmete ohtlikkusest.

Toode ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EC üldise tooteohutuse kohta. Teate kohaselt võib laste turvaistme vöö osaliselt tooli küljest lahti tulla, mille tulemusena ei pruugi turvafunktsioon olla enam täielikult tagatud ning vigastuste oht lapsele on suurem.

Ohuteade puudutab neid RECARO Tian Core ja Tian Elite turvaistmeid, mille tüübikinnitusnumber on 04301383 ning seerianumber jääb Tian Core mudeli puhul vahemikku 00000001­–00001722 ja Tian Elite mudeli puhul vahemikku E00000001­–E00004953.

Pilt turvaistmest koos tüübikinnitusnumbri ja seerianumbriga.

Kui teie RECARO Tian Core või Tian Elite turvaistme tüübikinnitusnumber ühtib eeltooduga ja seerianumber jääb märgitud vahemikku, siis pöörduge palun selle tagastamiseks ettevõtte poole, kes teile toote müüs.

Täpsema tootjapoolse info leiab https://www.recaro-kids.com/recall.

Your browser does not support the canvas element.