.

Tsirkus linnas: politsei võttis rajalt maha mootorratturi, kes ületas ühel rattal sõites lubatud kiirust kaks korda

Ilmade soojenedes hakkavad tavapäraselt kasvama ka kiirused ning koos sellega õnnetustes kannatada saanud inimeste arv. Politsei kontrollib küll reeglitest kinnipidamist, kuid vastutus enda ja teiste turvalisuse eest lasub igal liiklejal endal.

Eelmisel neljapäeval toimunud sõidukiirustele suunatud reidil tuli Lääne-Harju politseijaoskonna 5. vahetusel kutsuda korrale kokku 73-e sõidukijuhti. Neist üheksa ületasid linnas lubatud sõidukiirust rohkem kui 21 km/h ning kaks liiklejat rohkem kui 41 km/h võrra.

Päeva markantsemaks näiteks jäi aga mootorrattur, kes otsustas lisaks linnaliikluses trikkide tegemisele lubatud sõidukiirust kahekordselt ületada. Kohtumine politseiga tähendas tema jaoks küll maksimumilähedast rahatrahvi, kuid hoidis suure tõenäosusega ära veelgi raskemad tagajärjed.

Your browser does not support the canvas element.