.

Tuisk muutis teeolud kõrvalteedel äärmisel keerulisteks

Öine tuisk ja lumesadu on muutnud teeolud äärmiselt keeruliseks just väikestel kõrvalteedel. Põhimaanteed on liiklejate jaoks läbitavad.

Riigiteede hooldajad on väljas täies koosseisus, et teid puhastada, ent liiklejatel tuleb arvestada, et kõrvalteedel läheb sellega pideva lumesaju tõttu kauem aega.

Transpordiamet soovitab võimalusel sõidud edasi lükata, kui selleks on vähegi võimalust. Palume liiklejatel arvestada, et talvised teeolud on muutlikud ning teekonda planeerides tuleb varuda rohkem aega, vajadusel vähendada sõidukiirust, vältida ohtlikke manöövreid ja hoida pikivahet. Kindlasti ei ole lubatud maksimaalne kiirus sobilik talviste teeoludega liiklemiseks.

Lisainfot teeolude kohta tasub enne teele asumist vaadata portaalist https://tarktee.ee/#/et

Your browser does not support the canvas element.