Tusti sild lastakse remondiks õhku

12. juunil varistab Transpordiamet koos Kaitseväega Viljandimaal Uusna ja Tusti külade piiril Tusti teel asuva Tusti silla. Varistamise raames toimuvad lõhketööd, mis ümberkaudsetele elanikele ohtu ei kujuta.

Silla varistamise eesmärgiks on koguda teadmisi ja täpsustada oskuseid sildade kui taktikaliste tugipunktide juures viivitustegevuste läbiviimisel, mille üks osa on selliste tõkete rajamine sõjalise kaitse eesmärgil.

„Tusti sild on niivõrd amortiseerunud, et seda ei ole otstarbekas remontida, mistõttu tuleb ehitada uus sild,“ selgitas Transpordiameti sillaanalüütik Olari Valter. „See andis hea tõuke koostööks Kaitseväega. Juba pikka aega on püütud ka eelnevalt leida sobivaid sildu, kuid seni pole seda õnnestunud erinevatel asjaoludel ellu viia. Tusti silla puhul langesid väga paljud asjad kenasti kokku ning seda silda saab kasutada varistamise õppeobjektina.“

„Antud lõhketööde läbiviimine väljaspool Kaitseministeeriumi haldusala on hea näide laiapindsest riigikaitsest ja heast koostööst kahe riigiasutuse vahel. Kaitseväe pioneeriüksused ja Transpordiamet on soovinud sellist lõhketööd avalikus keskkonnas läbi viia juba ammu, kuid erinevate asjaolude ning eelkõige sobiva silla asukoha tõttu ei ole õnnestud seda teha. Antud juhul olid kõik asjaolud sobivad kõigile osapooltele, k.a ehitajale, kes ehitab uue silla,“ ütles major Taivo Porval Kaitseväe diviisi staabi pioneerijaoskonnast. „Kuna tegemist on reaalse objektiga tsiviilkeskkonnas, kus lõhketööde ettevalmistamisel peavad kaasnevad kahjud olema välistatud ning lõhketööd ei toimu kaitseväelastele  tuttavas keskkonnas, siis lisaks võimaldab silla purustamine lõhkamise teel anda osalejatel hindamatut lõhketööde praktikat, mida igapäevateenistuses ei ole võimalik saada.“

Sildade purustamisel rakendavad kaitseväe pioneeriüksused üldjuhul rusikareegleid, mis vähendab oluliselt lõhketööde ettevalmistamisele kuluvat aega. Aeg on ressurss, mis on kriitilise tähtsusega tõkestustegevuste ettevalmistamisel, mille üks oluline osa on jõgesid ületavate sildade hävitamine.

„Selleks, et seda tegevust kiirendada ja selleks, et Kaitsevägi saaks olla selles tegevuses operatiivne, on vajalik, et sildadesse oleks juba rahuajal sisse projekteeritud laengukambrid. Soomes on sellised nõuded taristu rajamisel kehtestatud juba peale II Maailmasõda ja see süsteem töötab seal väga hästi. Pikemas perspektiivis on kaitseväel soov rakendada sarnast ettevalmistust ka Eestis,“ ütles major Porval.

Sama kinnitas ka Transpordiameti sillaanalüütik Olari Valter lisades, et eesmärk on lisaks kogemuste omandamisele kaardistada ka olulised nüansid, et edaspidi projekteeritavatel sildadel oleksid juba alates projekteerimise etappidest kohe olemas lõhkamise jaoks vajalikud laengukambrid lõhkeainele.
 
Uut silda hakatakse ehitama pärast vana silla lõplikku lammutamist ja koristamist. Töid teeb GRK Eesti AS. Uue silla lahenduse projekteeris Selektor projekt. Omanikujärelevalvet teeb Insten Projekt OÜ. Remonttööde eeldatav maksumus on 532 400 eurot.
 
Sild suletakse liiklusele alates 10. juunist. 12. juunil tuleb arvestada, et silla juures on liikumispiirangud ja lühiajalisi liikluse sulgemisi. Ehitustööde ajal on tagatud jalakäijatele läbipääs. Sõiduautode liiklus on korraldatud mööda kohalike teid ning see on vastavate liikluskorraldusvahenditega tähistatud. Täpsemat informatsiooni saab portaalist Tark Tee.

Your browser does not support the canvas element.