.

Ukraina sõjapõgenikud peavad oma autod ümber registreerima

Liiklusregistris tuleb registreerida sõidukid, mida kasutatakse liiklemiseks Eesti teedel. “Eestisse ümberregistreerimisel on mitmeid eeliseid, näiteks on Eestis registreeritud sõidukit võimalik kindlustada kohaliku kindlustusandja juures, mis on sõidukiomaniku jaoks kordades soodsam,” rääkis Transpordiameti sõidukite ja registri teenusejuht Carl Joosep Piirfeldt. 

Ukraina sõjapõgenikud saavad lihtsustatud korras registreerida oma sõidukeid Eesti teedel kasutamiseks. Kui sõiduk on olnud Eestis üle aasta või sõiduki omanik on saanud Eestis elamisloa, tuleb sõiduki siinsesse liiklusregistrisse viimist alustada viie tööpäeva jooksul.

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis eelmise aasta lõpul valminud eelnõuga võimaldatakse Ukraina sõjapõgenike sõiduautode hõlpsamat registreerimist Eestis. Osa Ukrainast pärit sõidukeid ei ole valmistatud Euroopa Liidu turule, mistõttu puudub neil Euroopa tüübikinnitus ja sõidukid ei pruugi vastata kõigile Eestis kehtivatele nõuetele. Transpordiamet saab anda Ukrainast pärit sõidukitele üksiksõiduki kinnituse ka siis, kui sõiduki kohta ei ole esitada kõiki nõutud dokumente. 

  “Ajutise või täiendava kaitse saanud Ukraina kodanikud ei pea esitama tüübikatsetusi sõidukitel, millel puudub Euroopa tüübikinnitus,” selgitas Piirfeldt. Samas jääb kohustus tasuda riigilõiv 205 eurot üksiksõiduki tüübikinnituse ja 192 eurot registreerimise ning registreerimismärgi eest. Kinnituse andmise eeldus on aga see, et Transpordiamet on kontrollimise tulemusena teinud kindlaks sõiduki ohutuse teeliikluses ja sõiduk on isikule kuuluv. Kui sõiduk ei kuulu juhile, on registreerimiseks vajalik sõiduki omaniku nõusolek. Registreerimiseks tuleb esitada ka tollideklaratsioon.

  Tollisoodustuse saamiseks tuleb tollideklaratsioon täita 12 kuu jooksul peale ajutise või täiendava kaitse saamist. Kui tollideklaratsioon täidetakse hiljem, tuleb tasuda tollimaks ja käibemaks.

  Registreerimise järgselt tuleb sõiduk esitada tehnoülevaatusele, tehnoülevaatuspunktid on leitavad siit.

  Donetskis ja teistel Venemaa poolt okupeeritud aladel registreeritud sõidukeid Transpordiamet ei registreeri.

  Sõidukeid, mida ei kasutata Eesti teedel, ei pea registreerima liiklusregistris.

  Täpsem info Transpordiameti kodulehel.

  Your browser does not support the canvas element.