.

Uus Kanama viadukt valmib järgmise aasta septembriks

Transpordiamet ja GRK Eesti AS sõlmisid töövõtulepingu Tallinn−Pärnu−Ikla maantee Kanama viadukti täielikuks rekonstrueerimiseks ja Rahula tagasipöördekoha likvideerimiseks ning kogujatee ehituseks. Tööde maksumus on 13,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

„Tegemist on Transpordiameti jaoks väga olulise objektiga. Praegune viadukt on juba aastakümneid vana ning amortiseerunud, mistõttu ei ole see enam ohutu ega vasta kaasaegsetele nõuetele. Vana objekti lammutamine ja uue rajamine parandab liiklusohutust ja liiklussõlme läbilaskevõimet,“ ütles Transpordiameti teehoiuteenistuse põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov.

GRK Eesti ASi tegevjuhi Tiit Robeni sõnul saab Kanama liiklussõlme ehitus Tallinna lähedal olema üks olulisemaid ehitusobjekte GRK jaoks. Insenertehniliselt on keerukaim osa ehitusest ligi 70 meetrise sildega viadukti betoonkonstruktsioon. „Kuna tegemist on väga tiheda liiklusega alaga, siis suurimaks väljakutseks saab olema ehitusaegse ajutise liikluse sujuv ringikorraldamine. Palume siinkohal kõikidelt liiklejatelt mõistvat suhtumist,“ lausus Tiit Roben.

Uue Kanama viaduktiga tagatakse kandevõime, mida on vaja kaitseväetehnika või eriveoste transportimisel. Kanama sõlme rambid viiakse Tallinna–Pärnu maanteest eemale, sellega on võimalik põhiteel tõsta liikumiskiirust ja likvideeritakse ohtlikud ristumised, mida seni olid sunnitud tegema rampidele ja nendelt maha liikujad. Rahula tagasipöördekoha likvideerimise ja kogujatee ehitusega suletakse liiklusohtlik Rahula tagasipööre.

Tööde maksumus on 13,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Töödega planeeritakse alustada suvel ja tööde valmimisaeg on 2025. aasta septembri lõpp. 

Investeeringut kaasrahastab Euroopa Komisjon 5,05 miljoni euro ulatuses läbi sõjalise mobiilsuse projekti EstMilMob, mille eesmärk on parandada Tapa linnaku suunalisi transpordiühendusi järgmise kolme aasta jooksul. Ülejäänud investeeringu maksumus finantseeritakse riigieelarvest.

Your browser does not support the canvas element.