.Tartu, Tasku keskus

Uus liinivõrk arvestab tartlaste ettepanekutega

1. juulist 2019 läheb Tartu üle uuele bussiliinivõrgule, mis erineb senisest võrgust nii marsruutide, liinide arvu kui ka väljumiste sageduse poolest.

Liinivõrgu kujundamiseks toimusid eelmise aasta sügisel avalikud arutelud, kus tehtud arvukaid ettepanekuid võttis linnavalitsus uue liinivõrgu kavandamisel suurel määral arvesse.

Tartu linnapea Urmas Klaas tänab kõiki tartlasi, kes aktiivselt avalikest aruteludest osa võtsid ja oma ettepanekud esitasid. „Koostöös saame loodetavasti hästi toimiva uue liinivõrgu,“ sõnas linnapea.

Rohkem kui 1300 tartlastelt tulnud ettepanekus käsitleti erinevate linnaosade parema ühenduse, laste koolijõudmise ja sotsiaalselt oluliste asutuste parema ühenduse teemat. Lisaks pidasid tartlased väga oluliseks, et populaarne bussiliin nr 6 säiliks ja et bussid ei koonduks üksnes Võidu sillale.

Võrreldes esialgse kavaga, on liinivõrgus tehtud olulisi muudatusi. Muuhulgas lisandus kaks uut liini ja 1. juulist hakkab seega Tartus sõitma 13 bussiliini, lisaks kaks ööliini.

Abilinnapea Raimond Tamme sõnul võeti tartlaste ettepanekuid väga tõsiselt ja uue liinivõrgu kavas on kõige suuremad murekohad leidnud lahenduse. „Samas jäime ikkagi uue põhimõtte juurde, et on väiksem arv bussiliine, mis on omavahel paremini ühendatud ja sõidavad sagedasema intervalliga, ning enamik liine on pendelliinid,“ sõnas Tamm.

Vastu tulles väga paljude linlaste soovidele säilitatakse uues liinivõrgus praegune bussiliin nr 6, mis loob ühenduse Tammelinna, Karlova, Kesklinna ja Zoomeedikumiga. Sama bussiliin lahendab ka Variku kooli piirkonna õpilaste kooli mineku ja Tartu Waldorfgümnaasiumi õpilaste kooli mineku.

Avalikel aruteludel toodi väga olulise teemana välja ühendus Ihaste linnaosaga. Selle lahendusena loodi uus ühendus mööda Ihaste teed, mis tagab kiire võimaluse Ihaste ja kesklinna vahel liikumiseks. Mõeldes Ihastes elavate kooliõpilaste liikumisele, lisatakse liinivõrku uus bussiliin, mis sõidab Annelinna ja Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ning Kivilinna kooli juurde ning millega saab sõita A. Le Coq Spordihoone juurde.

Esialgse kavandi puhul oli probleemiks ka ühendused Kvissentali linnaosaga. Kvissentali linnaosast hakkab sõitma kaks bussi, üks Annelinna suunas ja teine kesklinna suunas ning mõlema bussiliiniga on õpilastel võimalik minna Raatuse kooli.

Avalikel aruteludel tõstatati ka probleem Võidu silla liiga suurest koormusest, kuna enamik busse oleks ületanud Võidu silda. Liinivõrgu lõppversioonis hajutati busside ülesõitu üle Emajõe: nüüd hakkavad viis bussiliini sõitma üle Sõpruse silla, viis liini üle Võidu silla, üks üle Vabadussilla ja üks bussiliini üle Ihaste silla.

Avalikel aruteludel juhiti ka tähelepanu ühendusvõimalustele paljude oluliste asutustega. Nii sõidab uuendatud plaani järgi Maarjamõisa juurde neli bussiliini esialgselt kavandatud kahe liini asemel. Avaturu juurde läheb kolm bussiliini, esialgselt kavandatud ühe liini asemel.

Luuakse ka uus ringliin, mis läbib kõiki tähtsamaid huvipunkte. Ilma ümberistumiseta on võimalik jõuda Lõunakeskusesse, Maarjamõisasse, raudteejaama, kesklinna, avaturule, Haigekassasse, Kutsehariduskeskusesse (Põllu tn), Anne sauna, Eedenisse, Annelinna Keskusesse.

Olulise muudatusena loodi veel üks bussiliin üle Betooni tänava raudteeülesõidu, millega saavad Tähtvere linnaosas elavad lapsed Veeriku kooli.

Supilinna linnaosas hakkab buss sõitma mööda Oa tänavat, mitte esialgu kavandatud Emajõe tänavat mööda. Palju tunti muret ka ööliinide kadumise pärast, kuid pärast analüüsi otsustati praegused ööliinid endisel kujul säilitada.

Avalik arutelu uue liinivõrgu üle toimus septembris ja oktoobris 2018. Oma arvamusi sai esitada nii linnaosades toimunud viiel avalikul arutelul, kohtumisel koolijuhtide jm huvigruppidega. Lisaks sai ettepanekuid teha linna kodulehel, vanu ja uusi liine võrdlevas kaardirakenduses ja meili teel. Kokku esitati üle 1300 ettepaneku. Tartlastelt avaliku arutelu käigus tulnud tagasiside töötas läbi ja süstematiseeris Tartu ettevõte OÜ Positium LBS, mille põhjal täiendas liinivõrku WSP Finland OY.

Muudatusega soovitakse luua kasutajasõbralik ja reisijate reaalsetel vajadustel põhinev bussiliinivõrk. 1. juulist 2019 tulevad liinidele ka uued gaasibussid ja bussiliinivõrku hakkab teenindama AS GoBus.

Your browser does not support the canvas element.