.Tesla Model 3

Avaldati nimekiri elektriautodest, millele saab alates homsest toetust küsida

Taotlusi sai E-toetuse keskkonnas sisestama hakata 18. detsembrist. Taotluste esitamine algab 17. jaanuaril 2020 kell 9 ning kestab kuni 600 000-eurose esimese vooru eelarve täitumiseni. 30-päevane vahe vooru väljakuulutamise ja taotluste esitamise vahel on tingitud sellest, et taotlejatel jääks aega oma soovid ja võimalused rahulikult läbi mõelda ja taotlused ettevalmistatult sisestada.
 

 • Mis on toetuse andmise eesmärk?

Meetme eesmärk on süsinikdioksiidi emissiooni vähendamine Eesti transpordisektoris elektrisõidukite ulatuslikuma kasutuselevõtu abil ning elektritranspordi propageerimine.

 • Kes saab toetust taotleda?

Toetust saab taotleda Eesti e-äriregistris registreeritud ettevõtja või Eesti isikukoodi omav füüsiline isik.

 • Milleks toetust antakse?

Toetust antakse täiselektrilise M1 või N1 kategooria sõiduki ostmiseks, mida hakatakse kasutama peamiselt Eestis. Elektrisõidukiga tuleb nelja aasta jooksul toetuse väljamaksmisest läbida vähemalt 80 000 kilomeetrit ja sellest vähemalt 80% Eestis.

 • Kui suur on toetus?

Toetuse suurus on 5000 eurot ühe elektrisõiduki kohta.

Toetust saab taotleda vaid selliste elektrisõidukite ostuks, mille maksumus käibemaksuta on alla 50 000 euro. Ettevõtjast taotleja saab küsida toetust kuni 15 elektrisõiduki ostuks ja füüsilisest isikust taotleja ühe elektrisõiduki jaoks.

Eraisikule makstavast toetusest peab KIK tulumaksuseaduse kohaselt kinni tulumaksu.

 • Kuidas taotleda?

Taotluse saab esitada E-toetuse keskkonnas.

Taotlusvormi kõik väljad tuleb täita ja lisada kohustuslikud dokumendid:

 1. elektrisõiduki müügipakkumine AMTELi poolt tunnustatud automüüjalt (nimekiri on leitav siit) või Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt;

 2. koopia elektrisõiduki EÜ tüübikinnitustunnistusest;

 3. koopia avalikult kättesaadavast sõidukikirjeldusest, milles on ära toodud sõiduki arvestuslik energiakulu ja maksimumkiirus;

 4. liisingu korral liisingu pakkumine, millest nähtub liisingu andja, liisingu tingimused ja esmase sissemakse suurus. Liisingleping tuleb sõlmida krediidiasutusega või sellega ühte kontserni kuuluva ettevõtjaga või välisriigi krediidiasutuse filiaaliga (nimekiri on leitav siit). 

 5. maanteetranspordiettevõtjast taotleja puhul kinnitus, mille kohaselt ei kasutata ostetavat elektrisõidukit rendi või tasu eest kaupade vedamiseks maanteevedudel;

 6. info ettevõtjast taotleja müügitulu suuruse kohta, kui ettevõtjast taotleja soovib toetust kolme või enama elektrisõiduki ostmiseks ja kui see info ei ole äriregistris kättesaadav.

KIK hindab taotlust ja juhul kui taotlus vastab kõigile nõuetele ning taotlusvooru eelarve võimaldab, teeb KIK taotluse rahuldamise otsuse.

Suhtlus taotlejaga toimub E-toetuse keskkonna vahendusel.

 • Kuidas aruannet ja maksetaotlust esitada?

Projekti periood võib kesta kuni üks aasta. Selle aja jooksul tuleb sõlmida sõiduki ostu-müügileping, tasuda sõiduki eest omaosalus või teha liisingu sissemakse ning sõiduk reaalselt kätte saada ja Maanteeametis registreerida toetuse saaja omandisse või valdusesse ning esitada maksetaotlus ja lõpparuanne.

Projekti aruande ja maksetaotluse saab esitada E-toetuse keskkonnas. Selleks tuleb täita etteantud vormid.

Maksetaotlusele tuleb lisada:

 1. elektrisõiduki müügi- või liisinguleping;

 2. elektrisõiduki üleandmis-vastuvõtmisakt;

 3. arve või muu raamatupidamisdokument;

 4. elektrisõiduki eest tasumist tõendav dokument või liisingu esmase sissemakse tegemist tõendav dokument;

 5. elektrisõiduki registreerimistunnistuse koopia, millest nähtub, et toetuse saaja on elektrisõiduki omanik või vastutav kasutaja;

 6. kaskokindlustuse leping.

Koos maksetaotlusega tuleb esitada ka projekti lõpparuanne.

Kui kõik dokumendid on korras, kinnitab KIK projekti lõpparuande ja teeb toetuse väljamakse. Liisingu kasutamisel makstakse toetus pärast liisingu esmase sissemakse tasumist liisinguandja kontole.

Mida ja millal teha?

 1. Valige auto välja ja küsige müügipakkumine AMTELi tunnustatud automüüjalt või Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt.

 2. Kui plaanite auto ostmiseks liisingut kasutada, küsige liisingupakkumine.

 3. Sisestage taotlus.

 4. Esitage taotlus. Seda saab teha alates 17. jaanuarist 2020 kell 9. 

 5. KIK teeb taotluse rahuldamise otsuse hiljemalt 70 päeva jooksul.

 6. Sõlmige auto ostu-müügileping ja kaskokindlustuse leping, registreerige auto Maanteeameti registris.

 7. Kui soovisite GPS-seadme paigaldamist, võtke ühendust teenusepakkujaga.

 8. Esitage maksetaotlus ja projekti lõpparuanne enne projekti perioodi lõppu ja lisage:'

*elektrisõiduki müügi ja liisingleping;
* elektrisõiduki üleandmis-vastuvõtmisakt;
* arve või muu raamatupidamisdokument;
* elektrisõiduki eest tasumist tõendav dokument või liisingu esmase sissemakse tegemist tõendav dokument;
* elektrisõiduki registreerimistunnistuse koopia, millest nähtub, et toetuse saaja on elektrisõiduki omanik või vastutav kasutaja;
* kaskokindlustuse leping.

9. KIK maksab toetuse välja.
10. Kui Te ei soovinud GPS-seadme paigaldamist, esitage kuni 80 000 km läbimiseni korra aastas auto läbisõiduinfo.
11. Kuni 80 000 km läbimiseni esitage korra aastas päritolutunnistuste koopiad, mis tõendavad taastuvenergia tarbimist.

Toetusprogrammi kuuluvad sõidukid: Tootja/mudel ning hind alates (sisaldab käibemaksu)

Audi e-tron 50 quattro Launch edition 59 000

BMW i3 (120 Ah) 43 350

BMW i3s (120 Ah) 46 950

Honda E hind avaldatakse 01/2020

Hyundai Ioniq Electric 38kW*h 38 990

Hyundai Kona Electric 39kW*h 35 990

Hyundai Kona Electric 64kW*h 41 990

KIA NIRO EV 64 kWH Comfort Pack 47 900

Mini Cooper SE 35 000

Nissan e-NV200 Combi 5 M1 40kWh 35 980

Nissan e-NV200 VAN N1 40kWh 32 032

Nissan Leaf 40kWh 31 790

Nissan Leaf 62kWh 3 8 610

Peugeot e-208 28 900

Renault Kangoo Express ZE 27 830

Renault Zoe 28 520

Škoda Citigo E IV 20 970

Tesla Model 3 Long Range 56 400

Tesla Model 3 Standard Range Plus 48 000

Volkswagen e-Golf 32 293

Volkswagen e-up! 19 990

Volvo XC40 50 000

Your browser does not support the canvas element.