.

Droonide lennutamisel hakkas kehtima uus kord

Alates 01.01.2022 ei ole Tallinna lähialas enam kehtivat Tsoon 9-t, mis oli mõeldud mehitamata õhusõidukite käitamiseks ning kus võis Tsoon 9 õigusega ühekordse loa alusel lennata kuni 60 meetri kõrgusel ilma Transpordiameti eelneva kooskõlastuseta.

Kuni uute geograafiliste alade ja kaardirakenduse saabumiseni tuleb edaspidi kõik lennud kõikidel käitajatel endises Tsoon 9-s Transpordiametiga kooskõlastada. Lendude kooskõlastamise aluseks on algpädevus A1/A3. 

Transpordiameti kodulehel saab tutvuda kehtiva korraga: https://www.transpordiamet.ee/droonid

Your browser does not support the canvas element.