.

Eelmisel aastal ei toimunud Eestis ühtegi lennuõnnetust

Eelmiselnädalal avaldas Transpordiamet taas iga-aastase lennuohutuse kokkuvõtte. Raportist selgub, et 2020. aastal ei toimunud Eestis ühtegi lennuõnnetust ning samuti ei olnud ühtegi hukkunut, mis näitab, et meie lennunduse ohutuse tase on jätkuvalt kõrgel.

Transpordiameti lennundusteenistuse lennundusohutusnõunik Eva Maiste selgitas, et koroonaviiruse põhjustatud pandeemia on väga tugevalt mõjutanud lennundust nii globaalsel kui ka kohalikul tasandil. “Võrreldes 2019. aastaga on vähenenud nii ärilise lennunduse lendude arv kui lennundusohutust mõjutavate juhtumite arv umbes 60%,” lisas Maiste.

Kokku teavitati eelmisel aastal 804st Eesti lennundusega seotud ohutusjuhtumist, millest 365 ehk veidi alla poole toimusid välisriigi õhuruumis. Lennuohutust mõjutav juhtum on mistahes sündmus, mis ohustab või võib sellega mitte tegelemise korral ohustada õhusõidukit või sellega seotult inimesi. Tõsistest intsidentidest teatati eelmisel aastal 3 korral. Tõsine intsident on juhtum, mille puhul oleks suure tõenäosusega võinud toimuda õhusõidukiga seotud õnnetus.

Lennundusteenistuse direktor Rait Kalda kinnitas samuti, et Eesti lennuohutus on heal tasemel. Viimane hukkunutega lennuõnnetus toimus 2017. aastal, kui Kuusiku lennuvälja lähedal kaotasid iseehitatud motoriseeritud deltaplaaniga toimunud lennuõnnetuses elu kaks inimest. “Meie soov on, et Eestis ja Eesti lennundusettevõtete tegevuse läbi ei kaotaks elu ükski inimene ja koostöös lennundussektoriga Transpordiamet selle nimel ka igapäevaselt tegutseb. Eesti lennuohutuse tase on sarnaste lennumahtudega riikidega võrreldes heal tasemel,“ lisas Kalda.

Lennuohutuse kokkuvõttest selgub, et Eestis on aasta-aastalt järjest populaarsemaks muutunud ka mehitamata õhusõidukite ehk droonide lennutamine. Transpordiamet tuletab siinkohal meelde, et droonide lennutamisel tuleb eelkõige arvestada mehitamata õhusõidukite lennutamisel kehtivate reeglitega ja teiste õhuruumis liiklejatega, kuid ära ei tohi ka unustada teiste inimeste privaatsust droonidega pildistamisel ja filmimisel.

Your browser does not support the canvas element.