.

Eestis teeb 263 ettevõtet tegevusloata kaubavedu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis mai esimestel päevadel 263-le ettevõtjale märgukirja, kuna neil puudub tegevusluba veoautoga kauba vedamiseks. Ettevõtetel on aega 3. juunini, et esitada ministeeriumile selgitused tegevusloa puudumise põhjuste kohta.

„Eestis peab veoautoga kaubaveo teenuse pakkumiseks ettevõtja taotlema tegevusloa, mis on omamoodi teenuse kvaliteedi märk ning pakub kliendile kindluse, et kaubavedu vastab nõuetele. Veondusorganisatsioonid ja tegevusluba omavad ettevõtted on samuti selle teema pärast mures ning aidanud tuvastada tegevusloata kaubavedajaid. Tahame koostöös teiste riigiasutustega probleemi lahendada,“ ütles transpordi asekantsler Ahti Kuningas.

Majandustegevuse registri (MTR) andmetel omab tänase seisuga tasulise veoseveo korraldamiseks tegevusluba 3 353 ettevõtjat. 2021. aasta alguses läbi viidud analüüs näitas, et 263 ettevõtjat ei oma erinevatel põhjustel nõutavat tegevusluba, kuid tegelevad tasulise kaubaveoga. „Saatsimegi nendele ettevõtetele teatise, et välja selgitada tegevusloa puudumise põhjused ning lahendada olukord, kus kaubaveol esineb ebatervet konkurentsi,“ lisas Kuningas.

Autoveoseaduse kohaselt peab tasulise kaubaveo korraldamiseks auto või autorongiga, mille täismass ületab 3,5 tonni, olema igal ettevõtjal tegevusluba ja vedudel kasutataval veoautol tegevusloa kinnitatud ärakiri, kui tegemist ei ole autoveoseadusest tuleneva erisusega, mille korral tegevusluba ei ole nõutav.

Tegevusluba ja selle kinnitatud ärakirja on võimalik taotleda esitades taotluse Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioonile (ERAA).

Your browser does not support the canvas element.