.Valed numbrimärgid

Liikluses on palju vale numbrimärgiga autosid

Lisaks kergelt eest kukkuva numbriga sõidukitele, on aina rohkem liikluses neid sõidukeid, mille registreerimismärk ei vasta nõuetele. Alates aastast 2004 väljastab Maanteeamet registreerimismärke ainult Euroopa lipu kujutisega. Ometi osaleb liikluses üksjagu sõidukeid, mis on arvele võetud tunduvalt hiljem, kuid mille registreerimismärgil Euroopa lipu kujutis puudub, kujutis on üle kleebitud teist värvi kleebisega või on registeerimismärki muul moel muudetud.
Registreerimismärgi laadset toodet saab tõesti tellida nii mitmestki ettevõttest ning seda nii plekist, plastmassist kui ka kleebisena. Sobivad need sildid oma parkimiskoha tähistamiseks, garaaži seinale riputamiseks ja vastavalt fantaasiale ka mujale, kuid sõidukil kasutamiseks mitte.
Eestis väljastab registreerimismärgi sõidukile Maanteeamet, st lubatud on kasutada ainult nõuetekohast Maanteeameti tellimusel valmistatud registreerimismärki. Kui registreerimismärk või selle paigutus ei vasta nõuetele, on kontrollijal õigus saata sõiduk erakorralisele ülevaatusele ja koostada ka protokoll, mis võib kaasa tuua rahalisi kohustusi.
Kadunud, varastatud või kasutuskõlbmatuks muutunud registreerimismärgi asendamiseks tuleb Maanteeametile esitada taotlus ja seletuskiri, milles tuleb märkida registreerimismärgi asendamise tinginud asjaolud. Taotluse saab esitada sõiduki omanik või sõiduki kasutamiseks õigustatud isik. Registreerimisnumbri duplikaadi väljastamise riigilõiv on Maanteeametis 10 eurot (1 tk).
Selleks, et vältida kommentaarides küsimusi, millistele seadustele tuginedes on keelatud registreerimismärgi klaasi taha paigutamine, värvilahenduse muutmine jne, siis järgnevalt väljavõtted erinevatest seadustest ja määrustest, mis antud teemat reguleerivad:
Mootorsõiduk ja selle haagis peavad olema kehtestatud korras registreeritud ning neil peavad olema riiklikud registreerimismärgid. Ilma registreerimismärgita sõidukiga (sh mootor- või maastikusõiduk) liiklemine ei ole lubatud.
Registreerimismärk peab olema loetav hajutatud päevavalguse korral 40 meetri ulatuses ja pimeda ajal tagumine registreerimismärk, nõuetekohase registreerimismärgi valgustusega, 25 meetri ulatuses. Loetavust kontrollitakse 1,5 meetri kõrguselt ja sõiduki külgservade pikendustasapindade vaheliselt alalt vaadelduna.
M ja N kategooria sõidukil peab üks registreerimismärk olema kinnitatud sõiduki ette esimesele lauppinnale ja teine direktiivi 70/222/EMÜ nõuetele vastavalt sõiduki taha. Eesmise märgi asukoha valikul tuleb märk kinnitada tulenevalt sõiduki kujust võimalikult risti sõiduki pikisümmeetriatasandiga ja vertikaalsuunaline kalle ei tohi olla üle 15°.
Registreerimismärk peab olema deformeerimata ja ilma katteta. Kinnitusdetailid ei tohi halvendada registreerimismärgi loetavust. Sõiduki esi- või tagaosa väljastpoolt nähtavale kohale on keelatud paigaldada registreerimismärgi nähtavaid tunnuseid omavaid või matkivaid märke. Sõidukil tohib kasutada ainult riiklikku registreerimismärki, mille numbrikombinatsioon vastab liiklusregistri või registreerimistunnistuse andmetele. http://bit.ly/2kWgPAj
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15.12.2011 määrusega nr 114 on kehtestatud politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord. http://bit.ly/2m0WN8d
Nimetatud määruse Lisa 3 sätestab, et kui registreerimismärk või selle paigutus ei vasta nõuetele, loetakse seda selliseks veaks kus puudusega mootorsõiduk või selle haagis tuleb 30 päeva jooksul esitada erakorralisele ülevaatusele ülevaatuspunkti.
Nõuded registreerimismärgile on kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määrusega nr 49- http://bit.ly/2lXG9q2
Registreerimismärgil peab olema tugevdusrant, mille keskmine osa on sümbolite ja väline serv aluspõhja värvi. Euroopa lipu kujutise taustavärv on sinine, 12 viisnurkset ringikujuliselt paiknevat tähte on kollased ja tunnusmärk „EST” on valge.
Registreerimismärkide sümbolite ja tugevdusrandi värvi servad peavad olema kontrastsed. Registreerimismärkidel, välja arvatud registreerimismärgi tüüpide A9, B2, D1 ja D2 korral, tuleb kasutada spetsiaalset valgustpeegeldavat kattekihti ja suunatundlikke riigispetsiifilisi turvaembleeme „EST”. Kattekihi integraalse osana tuleb turvaelemendina kasutada kihi virtuaalset turvaniiti, mis koosneb kahest siinuselisest, horisontaalselt liikuvast ning kattuvast lainest, millest üks näib hõljuvat valgustpeegeldava kile tasapinnal ning teine, mille faas on hilisem, näib hõljuvat selle kohal. Turvaelemendid peavad olema nähtavad registreerimismärgi kogu kasutusaja jooksul ega tohi olla eemaldatavad ilma registreerimismärgi kattekihti pöördumatult kahjustamata.
Käesoleva postistuse eesmärk on lugeja silmaringi laiendamine ja see ei tähenda, et politsei pööraks numbrimärkidega seotud eksimustele varasemast rohkem tähelepanu. Vale asukohaga või muudetud registreerimismärk torkab silma igal juhul.
Lisatud piltidel on sõidukite õige number kas eemaldatud või muudetud kujul. Pildid on tehtud Liiklusjärelevalvekeskuse patrullide poolt mõne päeva jooksul, mis näitab,et selliselt muudetud registreerimisnumbrid on laialt levinud.
Kes tunneb, et see teema ka tema sõidukit puudutab, saab puudused iseseisvalt kõrvaldada. Nii mõnegi rikkumise põhjuseks on pigem teadmatus.

Your browser does not support the canvas element.