.Pilt

Liikluspolitsei versioon Murphy seadusest

Murphy seadus – kui midagi saab untsu minna, siis ka ta läheb. Rääkides sõitmise ajal telefoniga ja pannes vihmavarju esiratta lähedusse, läheb untsu lihtsalt kiiremini…

Väike meeldetuletus jalgratturitele.

👉 LS § 14 lg 2- Iga liikleja peab järgima liiklusalaste õigusaktide nõudeid ning olema liikluses hoolikas ja ettevaatlik.

👉 LS § 32 lg 1 p 1 -Jalgrattur ei tohi sõita kõnniteel, välja arvatud tasakaaluliikuri juht, alla 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks saatjat ning väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur ja jalgrattur kui sõiduteel sõitmine tee seisukorra tõttu on oluliselt raskendatud.

👉 LS § 32 lg 1 p 2 – Jalgrattur ei tohi sõita juhtrauast kahe käega kinni hoidmata, välja arvatud käega hoiatusmärguandmise ajal.

👉 S § 32 lg 1 p 5 -Jalgrattur ei tohi vedada esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad ohtu

👉 LS § 33 lg 11 p1 – Juhil on keelatud kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita.

Hea liikleja!️Kui osaled liikluses, siis keskendu liiklemisele. Tegeledes kõrvaliste asjadega võivad Murphy seadused oma olemasolu kiirelt meelde tuletada.

Turvalist liiklemist!️

Your browser does not support the canvas element.