.Tallinn-Tartu maantee, Ardu liiklussõlm (Foto: GRK Infra AS)

Maanteeamet saab juurde 25 miljonit eurot

Valitsus kinnitas 2021. aasta riigieelarve, mille lisataotlustega saab Maanteeamet järgmiseks aastaks 25 miljonit eurot juurde Kärevere-Kardla teelõigu neljarajaliseks ehituse alustamiseks, kruusateedele mustakatte ehitamiseks ning maanteeprojektide ettevalmistamiseks. Lisaks sai majandusministeerium omavalitsuste transiitliikluse ja ettevõtlusega seotud teede parandamise toetamiseks 20 miljonit eurot.

Järgmise aasta riigieelarvega eraldab valitsus lisanduvalt 10 miljonit eurot, millega algab Kärevere-Kardla teelõigu neljarajaliseks ehitamine. 10 miljoni euro võrra suureneb ka rahastus kruusateedele katete ehitamiseks ning Maanteeamet saab projektide ettevalmistamiseks lisaks 5 miljonit eurot. 2022. aastaks planeeris valitsus riigi eelarvestrateegias Kärevere-Kardla lõigu ehituseks veel 8 miljonit eurot.

2021. aastal on ehituses 41,4 km neljarajalisi teid, millest 6,7 km avatakse hiljemalt järgmise aasta lõpuks ka liiklusele. Riigiteede teehoiukava 2020-2030 näeb ette, et Tallinnast Tartu ja Pärnu suunal on kavas ehitada neljarajalised maanteed valmis 2030. aastaks. Tallinnast Narva suunas ning Pärnust edasi Iklani on kavas ehitada maanteed neljarajaliseks 2035. aastaks. Riigiteede teehoiukava uuendatakse igal aastal, et viia teede arendamise plaan kooskõlla uuendatud riigi eelarvestrateegiaga, uuenenud 2020-2030 aastate teehoiukava valmib selle aasta lõpuks.

2021. aasta tähtsamad riigimaanteede ehitusobjektid:

  • Tallinna-Tartu maantee Võõbu-Mäo neljarajaline tee;
  • Tallinna-Tartu maantee Kärevere-Kardla neljarajaline tee;
  • Tallinna ringtee Kanama-Valingu neljarajaline tee;
  • Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna maanteel Tiskre ristmiku ja Tabasalu mäe vaheline neljarajaline tee;
  • Narva maantee Väo sõlm;
  • Sillamäel Pavlovi tänava ja Viivikonna maantee eritasandiline ristmik;
  • Tartu ümbersõidu Riia eritasandilise ristmik;
  • Saue ja Topi sõlme ühendustee.

Lisaks riigiteede arendamiseks juurde antud 25 miljonile eurole, otsustas valitsus eraldada 20 miljonit eurot kohalike omavalitsuste teede juhtumipõhiseks toetuseks, millega saavad KOV-id parandada teelõike, mida läbib tavapärasest rohkem kaubavedu või tee on seotud ettevõtlusega.

Your browser does not support the canvas element.