.

Neste pakub ettevõtetele ka transpordiheitmete monitoorimise teenust

Neste on esimene ettevõte Soomes, mis pakub era- ja avalikule sektorile sõidukikütuste keskkonnaemissioonide monitoorimise teenust. 2021. aasta augustis läbi viidud Neste uuring näitas, et taastuvdiislikütuse Neste MY Renewable Diesel™ kasutamine kasvab avalikus sektoris, kaubaveos ja töötlevas tööstuses, kuid teistes sektorites on kasv jäänud mõõdukaks.

Transpordi koguheitest moodustab maanteetransport Soomes üle 90 protsendi. See tähendab, et soomlased peavad oma eesmärgi ’jõuda CO2-neutraalsuseni 2035. aastaks’ saavutamiseks võtma kasutusele kõik olemasolevad lahendused. Neste uus teenus aitab Soome ettevõtetel monitoorida heitkoguseid ja heitkoguste vähendamist ning julgustab leidma fossiilkütuste kasutamisele asendust.

Uus digitaalne teenus võimaldab monitoorida Neste kütuste tarbimist, sellest tekkivaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja heitkoguste vähenemist ning vaadelda näitajate muutumist taastuvdiislikütuse kasutamise perioodidel. Graafikud ja kaardirakendused võimaldavad saada andmeid kütusetarbimise ja heitkoguste geograafilise ja ajalise jaotumise kohta, samuti on võimalik igal ettevõttel näha oma sektori teiste ettevõtete keskmiseid maanteetranspordi heitkoguste näitajaid. Tulevikus on plaanis teenusesse lisada aruandlusfunktsioone elektri ja taastuva kütteõli kasutamise kohta.

Neste hiljutine uuring näitab, et taastuvdiislikütuse kasutamine avalikus sektoris on 2019. aastast kuni 2021. aasta keskpaigani enam kui kolmekordistunud, kui arvestada diislikütuse aastast kogutarbimist. Samal ajal on diislikütuse kogutarbimisest saadava taastuvdiislikütuse osakaal töötlevas tööstuses kahekordistunud ja kaubavedudes kasvanud enam kui viis korda.

Lisaks äsja käivitatud heitkoguste arvutamise ja aruandluse teenusele toetab Neste ka transpordisektori elektrifitseerimist, katsetades koostöös Niemi Services ettevõttega Soome esimest logistikaettevõtetele mõeldud laadimisteenust. Eesmärk on käivitada 2021. aasta lõpuks Soome turul kaubanduslik elektrilaadimisteenus.

Your browser does not support the canvas element.