.

Parkimine jätab veel pehmelt öeldes soovida

Liiklusjärelevalvetalituse patrullid pöörasid eile koos Tallinna Munitsipaalpolitseiga suuremat tähelepanu juhtidele, kellel liiklusreeglid parkimise/peatumise osas meelest läinud, või kes arvasid, et kui neil vaja, siis reeglid ei kehti. Kontrolliti seekord Tallinnas Narva ja Pärnu mnt piirkonda ning vaadati üle ka Tallinna Tehnikakõrgkooli ümbrus. Väike meeldetuletus:

👉 Mootorsõidukit tohib parkida osaliselt või täielikult kõnniteel, kui seda LUBAB asjakohane liikluskorraldusvahend (liiklusmärk, teekattemärgis), jättes jalakäijale sõiduteest KAUGEMAL kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba.

👉 Sõidukit ei tohi peatada ülekäigurajal, jalgrattatee või jalgratta- ja jalgtee sõiduteega lõikumise kohal või lähemal kui viis meetrit enne neid kohti, kahesuunalise tee vasakul poolel peatudes aga lähemal kui viis meetrit pärast neid kohti ning jalgrattarajal.

👉 Kõnniteel võib juht PEATUDA sõiduki ka veose laadimiseks, kuid mitte lähemal kui 15 meetrit ühissõidukite peatuskohast ning jättes jalakäijale vabaks vähemalt 1,5 meetri laiuse käiguriba.

👉 Peatumine on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine sõitjate peale- või mahamineku või veose laadimise ajaks.

👉 LS § 45 lg 11 lubab eritalituse sõidukiga peatuda ja parkida kohtades, kus parkimine ja peatamine on keelatud, kui täidetakse tööülesandeid.

Kontrolli tulemusena said oma selgitusi jagada pea 40 juhti ja sõidukite puhul, kus politsei juhiga kontakti ei saanud, aitas viivistasu otsusega reegleid meelde tuletada Tallinna Munitsipaalpolitsei. Sõidukit peatatedes/parkides mõtle, kas Sinu soovid on vastavuses liiklusreeglitega, et oma tegevusega mitte ohtu seada vähemkaitstud liiklejaid.

Turvalist liiklemist!

Your browser does not support the canvas element.