.Maantee

PPP on parim võimalus jagada suurinvesteeringuid avaliku ja erasektori vahel

Rahandusministeerium koostöös Maanteeameti ja Riigi Tugiteenuste Keskusega kuulutas välja konsultatsiooniteenuse hanke Libatse-Nurme teelõigu PPP pilootprojekti ehitamiseks.
Hanke tulemusena leitav konsultant hakkab nõustama Rahandusministeeriumi ja Maanteeametit, et läbi viia PPP riigihange Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse-Nurme 21,6 km pikkuse teelõigu 2+2 maantee ehitamiseks ja hooldamiseks.
„Avaliku ja erasektori koostöö ehk PPP on parim võimalus jagada riiklikke suurinvesteeringuid avaliku ja erasektori vahel optimaalselt – riigi ülesandeks on kavandamine ja strateegilised valikud, erasektor aga viib investeeringud ellu,“ ütles rahandusminister Martin Helme. „Samuti on PPP eeliseks riigieelarveliste kohustuste hajutamine pika perioodi peale – klassikalise hanke puhul tuleb suurem osa vahenditest välja käia ehitusperioodi ehk 2-3 esimese aasta jooksul, PPP-ga on võimalik makseid hajutada kogu lepinguperioodi peale võrdsetesse osadesse. Lisaks tagab kogemusega partner selle, et hoiame kokku lepingu maksumuse pealt ning tingimused on soodsamad.“
PPP tehingud on orienteeritud elueakulude minimiseerimise strateegiale ja võimaldavad pakkujatel tehnilistesse lahendustesse sisse tuua tavapärasest rohkem innovatsiooni. Lisaks peab riik korraldama vähem hankeid, sõlmima vähem lepinguid ning on võimalik hajutada investeeringuga kaasnevaid riske koostööpartneriga.
„Libatse–Nurme teelõik on üks Tallinna–Pärnu–Ikla maantee suurema liiklussagedusega lõikudest. Eraldatud sõidusuundadega 2+2 teelõigu rajamine parandab liiklusohutust ning liiklemise sujuvust. Uus teelõik on võrreldes olemasolevaga pisut lühem ning kulgeb Are asula juures,“ selgitas Maanteeameti taristu arendamise osakonna juhataja Andres Urm.
Teede ehituses on pikaaegne kava paigas ja plaanis välja ehitada kolm peamist riigi maanteed. Vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostatud ning valitsuses aasta alguses heaks kiidetud riigiteede kavale planeeritakse järgmise kümne aasta jooksul Tartu ja Pärnu suunal maantee täies mahus neljarajaliseks välja ehitada. Tallinna-Narva maantee lõpliku väljaehitamiseni jõutakse pärast 2030. aastat. Riigiteede väljaehitamise eesmärgi saavutamisele aitab kaasa ka hiljuti avatud uus neljarajaline Kose-Võõbu teelõik Tallinna-Tartu maanteel.
PPP (Public Private Partnership) ehk averus on avaliku sektori ja erasektori koostöövorm, milles erasektor osutab avalikule sektorile teenust läbi vara, antud juhul teelõigu ehitamise või renoveerimise ja selle hilisema hoolduse. Kõnealuse teelõigu puhul on plaanis kasutada DBFM (Design , Build, Finance, Maintain) mudelit, milles erapartner projekteerib, ehitab ning hooldab teelõiku, finantseerides kõik vastavad tööd, avalik sektor aga maksab erapartnerile perioodiliste kättesaadavusmaksetena selle eest, et kõigile kvaliteedinõuetele vastav 2+2 tee on avalikult kasutatav. Kokku on tehingu perioodiks kavandatud 23 aastat, millest kolm aastat on arvestatud projekteerimiseks ja ehitamiseks ning 20 aastat hilisemaks hoolduseks.
Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt läbi viidav riigihange on avatud menetlusega, mille eeldatav maksumus on 1 miljon eurot ilma käibemaksuta. Osalema on oodatud kõik varasemat PPP tehingute korraldamise kogemust omavad nõustamisfirmad. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. september 2020. Riigihanke „Konsultatsiooniteenus avaliku ja erasektori koostöö (PPP) projekti Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Libatse-Nurme 21,6 km pikkuse  teelõigu 2+2 maantee ehitamiseks“ tingimustega saab tutvuda riigihangete registris.
2019. aasta detsembris kiitis valitsus heaks PPP põhimõtted ja juhised, mille alusel riik saab koostöös erasektoriga välja ehitada suuri taristuprojekte. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Rahandusministeeriumiga said ülesande valmistada ühiselt ette PPP pilootprojekt, milleks Maanteeameti soovitusel valiti Libatse-Nurme teelõigu väljaehitamine.

Your browser does not support the canvas element.