.Rail Baltic

Rail Baltica viiks reisijad Pärnust Riia lennujaama tunni ja kümne minutiga

Rail Baltica esialgse sõiduplaani järgi saaks tulevikus Pärnust Riiga sõita tunni, Riia lennujaama tunni ja kümne minuti ning Tallinna neljakümne minutiga.

Sõiduaeg sõltub sellest, kas kasutada kiir- või regionaalset rongi. Rail Baltica maakonnaplaneeringutes on Eesti ulatuses lisaks Rapla peatustele kavandatud kümme kohalikku peatust. Nendeks on Häädemeeste, Kilksama, Tootsi, Kaisma, Järvakandi, Kohila, Kurtna, Saku, Luige ja Assaku.

Kiirrongiga kuluks Pärnust Riiga jõudmiseks tund, Riia lennujaama 1,10, Panevežysisse 1,57, Kaunasesse 2,36, Vilniusesse 2,56 ja Varssavisse 6,05 tundi. 12 peatusega regionaalrong sõidaks Pärnust Tallinna 1,13 tunniga, 24 peatusega regionaalrong Tallinnast Riia lennujaama 3,07 tunniga. 

Kiirrongid Varssavisse ja Vilniusesse hakkaks Pärnut esialgu läbima kaheksa ja hiljem kaksteist korda päevas. Lisaks päevastele reisirongidele sisaldab esialgne sõiduplaan üht öörongi Varssavisse ja Berliini. Regionaalronge on Pärnu ja Tallinna vahel planeeritud neli, Pärnu ja Riia lennujaama vahel samuti neli korda päevas. Regionaalrongide kiiruseks on kavandatud kuni 200 kilomeetrit tunnis.

Rongide väljumissageduse prognoos põhineb eeldataval reisijate nõudlusel, mida võeti arvesse Rail Baltica liiklusgraafiku koostamisel aastateks 2026-2056. Kava on koostatud konsortsiumi poolt, kuhu kuulusid Saksamaa ettevõtted ETC Gauff Mobility GmbH ja Institut für Bahntechnik GmbH ning Taani konsulteerimisfirma COWI A/S. Liiklusgraafiku koostamisel kasutati integreeritud lähenemist, mille puhul lähtuti rongide ajagraafiku välja töötamisel turunõudlusest.

Your browser does not support the canvas element.