Riigikontrolli arvates pole liiklusohutuse programmil reaalsusega seost

Riigikontroll analüüsis, kas vastuvõetud otsused ja tegevused tagavad Eesti maanteedel ja raudteedel liiklusohutuse ning aitavad kaasa liikluses hukkunute ja raskelt vigasaanute hulga vähenemisele. Liiklusohutuse järjepidevaks parandamiseks maanteedel ja liiklusõnnetustes hukkuvate ning vigastada saavate inimeste arvu vähendamiseks on koostatud liiklusohutusprogramm 2016–2025, mille eesmärk on, et 2025....

Loe edasi

Maanteede ja Rail Balticu jaoks vajatakse uusi karjääre

Kui Eesti asuks täitma oma kohustusi Euroopa Liidu ees ja hakkaks ehitama nii neljarajalisi maanteid kui ka Rail Balticut eesmärgiga need 2030. aastaks valmis saada, siis seisaks me juba mõne aasta pärast silmitsi kohalike ehitusmaavarade defitsiidiga. Et Eestile majanduslikult ning julgeolekuliselt olulised taristuprojektid ellu viia,...

Loe edasi

Parvalaevaühenduse pidamise kulu jääb aastatega kasvama

Riigikontroll analüüsis Saaremaa ja Hiiumaaga parvalaevaühenduse pidamise maksumust, sellekohaseid lepinguid, üle veetud reisijate ja sõidukite hulka ning leidis, et valitsusel tuleks arvestada asjaoluga, et parvlaevaühenduse kulu riigile jääb üldisest hinnatõusust ja nõudlusest tulenevalt kasvama ning et ühenduse pidamise perspektiividele tuleb mõelda juba praegu. Parvlaevaühendus on...

Loe edasi
Your browser does not support the canvas element.