.Bolt takso

Taksojuhtidele puhkeaja nõuet ei kehtestata

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ei pea kaasnevate kulude ja halduskoormuse tõttu mõistlikuks Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi ettepanekut kehtestada taksonduses sõidumeeriku ning töö- ja puhkeaja nõuded, vahendas Pealinn. 

Novikov pöördus veebruaris MKM-i poole ettepanekuga kehtestada analoogselt bussi- ja raskeveokite juhtidele ette nähtud sõiduajapiirangud ja sõidumeeriku kasutamise kohustue ka taksojuhtidele sõltumata sellest, kas osutatakse klassikalist või niinimetatud platvormipõhist taksoveo teenust.

Nõuete eesmärk oleks vältida juhtide ületöötamist ning seeläbi tagada liiklusohutus. "Tallinna korrakaitseametnikud on täheldanud, et tihtilugu teevad taksojuhid väga pikki päevi, on väsinud ja ületöötanud. Harukordne ei ole parkiv taksojuht, kes autos lihtsalt magab. Pole välistatud, et ületöötamisest tingitud väsimuse tõttu võib juhi tähelepanu liikluses osalemisel hajuda," kirjutas Novikov toona. 

MKM-i andmeil on 22. aprilli seisuga majandustegevuse registris Tallinna haldusterritooriumi oma teeninduspiirkonnaks märkinud 1641 taksoveo tegevusloa, 3575 takso sõidukikaardi ja 6422 teenindajakaardi omanikku. Kogu Eesti ulatuses on 5335 kehtivat taksoveo sõidukikaarti ja 12 839 teenindajakaarti.

Kuningas märkis vastuskirjas abilinnapeale, et taksoveoks kasutatavate sõidukite kohustuslikus korra sõidumeerikutega varustamine on ilmselgelt keerukas ja ka kulukas, samas kõiki taksoveoteenuse osutajaid tuleks sellise nõude sisseviimise korral käsitleda võrdselt.

"Sõidumeerikute paigaldajate hinnangul tähendaks see keskmiselt ligikaudu 1300 eurot investeeringukulu ühe sõiduki kohta, millele lisanduvad süsteemi edasise haldamisega kaasnevad kulud," lisas Kuningas. 

Samuti eeldab sellise nõude rakendamine tema sõnul mitmete uute regulatsioonide loomist ja kehtestamist, sealhulgas sõidu- ja puhkeaja normid, juhikaardi sisseviimine, andmete töötlemine, järelevalve, ning vastavalt suureneb nii pädevate asutuste kui ettevõtjate halduskoormus, mistõttu ei pea MKM hetkel mõistlikuks nõuete kehtestamist.

Your browser does not support the canvas element.