.

Tallinna ringtee saab nutikad liikluslahendused

Transpordiamet sõlmis 12. oktoobril rahvusvahelise riigihanke tulemusel seadmete ostmise ja paigaldamise lepingud nutikate liikluslahenduste (ITS) realiseerimiseks Tallinna ringtee teelõigule Väo liiklussõlmest kuni Kanama viaduktini.

Esimeses järgus paigaldatakse 2022. aastal Tallinna ringtee 10-20 kilomeetrile muutuvteabega märkidega piirkiiruste lahendus, koos liikluse monitoorimise ja V2I/I2V (vehicle to infrastructure/infrastructure to vehicle) seadmetega. Muutuvteabega märkidega saab kehtestada lubatud suurima kiiruse sõltuvalt tegelikest tee-, ilma- ja liiklusoludest ning muutuva hoiatusmärgiga saab täiendavalt hoiatada liiklejaid ohtude eest ning põhjendada tavapärasest madalamat kiirusepiirangut.

Teises etapis 2023. aasta jooksul muutuvad ülejäänud kaks lõiku (0-10 km ja 20-30 km) samuti dünaamiliselt liiklusjuhitavateks. Ka selle käigus paigaldatakse teele ITS seadmed, muuhulgas muutuvteabega märgid.

Transpordiameti intelligentsete transpordisüsteemide projektijuhi Mari-Liis Sepa sõnul on tegemist seni kõige suurema ITS projektiga Transpordiametile, mistõttu on vastutus nii tellijale kui ka töövõtjale äärmiselt suur. „Kindlasti ei ole see lihtne objekt – paigaldatakse suuri raamkonstruktsioone ja umbes 7 km elektrikaableid,“ ütles Sepp. „Lisaks toimuvad tööd suure liiklussagedusega Tallinna ringteel, kus on mitukümmend tuhat sõidukit ööpäevas, sealjuures on ka raskeveokite osakaal suur. On hea meel, et hange õnnestus ning saame järgnevatel aastatel ühel kõige sagedamini sõidetaval maanteelõigul liiklusohutuse tagamiseks suure sammu edasi minna.“

Töid teostab KiirWarren.KL OÜ ning need kestavad 2023. aasta augustini. Lepingute maksumus koos käibemaksuga on 2 715 622 eurot, millest 33% rahastab Euroopa Liidu CEF  (Connecting Europe Facility) Transpordi programm.

Your browser does not support the canvas element.