.

Tarbijakaitse julgustab vanu trahve mitte maksma

„Tarbijavaidluste komisjoni poole on viimase 5 kuuga pöördutud 55 korral, kus tarbijatel on olnud probleeme sõiduki parkimisest tulenevate erimeelsustega ja vastavate parkimistrahvide hilisema sissenõudmisega. Tegemist on pöördumiste sageduselt 4. kohal oleva probleemiga, mis kinnitab, et tarbijate õiguskaitse vajadus on selles valdkonnas kõrge,“ selgitas TTJA tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja Veiko Kopamees.

Parkimise trahvinõue aegub nagu iga teinegi ning üldjuhul üle kolme aasta vanune nõue enam kohtukõlbulik pole. „Aegunud nõude täitmisest võib keelduda ning vaidluse korral saab seda põhjendada aegumisega,“ ütles ta.
 
Kopamees lisas, et inkassoettevõte või võlgade sissenõudja peab olema valmis tõendama nõude aluseks olevaid asjaolusid ning tarbija või komisjoni nõudmisel esitama vastavad tõendid. Vajadusel peab sissenõudja tõendama, et on nõude omandanud seaduslikult ja õigustatud seda sisse nõudma. See kehtib ka välismaal tehtud trahvide kohta.
 
„Tarbijate ähvardamine maksehäireregistriga või muul moel isikuandmete alusetu töötlemine on keelatud ning isikul on õigus kahjunõudele. Pidev alusetu tarbijate nõuetega „pommimine“ on taunitav, eriti kui lepingu rikkumisest on möödas aastaid,“ kommenteeris tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi juhataja.
 
Mõistagi on komisjonis olnud ka vaidlusi, kus tarbija on ise tähelepanematu olnud ning parkimistrahv on põhjendatud sõiduki vale registreerimisnumbri, parkimiskella eksliku kasutuse või muude asjaolude tõttu. Amet toonitab, et ka tarbija peab olema hoolas ja ei tohi parkimistingimusi rikkuda. 

Siiski ei ole õige olukorras, kus isik on parkimistasu maksnud, nõuda sama parkimise eest sisse ka leppetrahvi. See on vastuolus hea usu põhimõttega.
 
TTJA julgustab tarbijaid oma õiguste eest seisma ning vajadusel pöörduma abi saamiseks õigusnõustajate või tarbijavaidluste komisjoni poole. Vaidluse korral tuleb esmalt kauplejale esitada kaebus ning kui erimeelsus ei lahene ja kokkuleppele ei jõuta, siis võib pöörduda tarbijavaidluste komisjoni.

Your browser does not support the canvas element.