.

Tartu Riia ringristmikul algavasid ehitustööd

Eile algasid Tartu läänepoolse ümbersõidu II etapi ehitustööd, mille käigus muudetakse eritasandiliseks ka Riia ringristmik.

Alustatud on ajutise liikluskorralduse märkide ja eelteavituste paigaldamisega. Ümbersuunamiste viitasid ning eelteavitusi paigaldatakse järgmised kaks nädalat. 

Sel nädalal on kavas eemaldada Raja tänavast kuni Riia ringini teel sõiduradasid eraldav põrkepiire ja alustada ajutise, ehitusaegse teelaienduse ehitust. 

Järgmisel nädalal algab samas lõigus freesimine ja maa-aluste kommunikatsioonide paigaldus. Samuti alustatakse Riia ringristmiku ehitusaegsete sõiduradade laienduste rajamist.  

Ehitustööde ajal tagatakse liiklus minimaalselt 1+1 sõidurajal. Liiklejatel tasub võimalusel ehitusala läbimist vältida, kuid sinna sattudes jälgida ajutisi liikluskorraldusmärke ning olla tähelepanelik ehitusmasinate ja tööliste liikumise suhtes.

Riia ringristmiku läbimine on raskendatud kogu järgneva 21 kuu pikkuse ehitusperioodi ajal. Ehitusala läbimisel tuleb varuda täiendavat aega tööle ja koju liiklemisel, ent eesmärgiks on ohutum ja sujuvam liiklemine Tartu kõige ohtlikumas transportsõlmes.

Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projektiga ehitatakse ümber ligikaudu 2,5 km riigiteid, rekonstrueeritakse 2 km linnatänavaid ning ehitatakse juurde pea 2,4 km uusi linnatänavaid. Ehitatakse 9 ringristmikku ja rajatakse 3 uut viadukti sõidukitele, mille hulgas on 316,2 m pikkune viadukt üle Riia ringristmiku.

Tööde eesmärk on liiklusohutuse taseme tõstmine, liikluse sujuvuse ja läbilaskvuse suurendamine. Riia sõlme projektlahenduses on tõstetud esikohale kergliiklejate liikumisvõimalused ning võimaluste piires soodustatud nende liiklemist.

Kergliiklusteid rekonstrueeritakse või ehitatakse juurde ligikaudu 8,4  km ulatuses. Jalakäijatele ja jalgratturitele rajatakse 5 eritasandilist teeületust, millest 2 koosnevad kahest eraldiseisvast viaduktist või rajatisest. 

Lisaks ehitatakse 1120 meetrit uusi müraseinu ja ligikaudu 11 670 meetrit uusi sademeveetorusid, paigaldatakse ligikaudu 380 uut tänavavalgustusmasti ning 781 liiklusmärki ja 212 viita. Haljastuse uuendamise käigus istutatakse 300 uut puud ja 700 põõsast.

Ehituseks on aega 21 kuud ja tööd on kavas lõpetada 2023. aasta alguses. 

Tartu läänepoolse ümbersõidu II etapi projekteerija on Teedeprojekt OÜ, peatöövõtjad on  GRK Infra AS ja  GRK Infra OY ning omanikujärelevalvet teostab BRP Insenerid OÜ. Hanke maksumus koos võimalike ettenägematute töödega on 29 214 814,68 eurot.

Your browser does not support the canvas element.