.

Teeremont sulgeb Kanamal Pärnu poole viiva rambi

Seoses teeremondiga on neljapäevast alates kuni augusti lõpuni suletud Kanama liiklussõlmes Paldiski poolt Pärnu poole viiv ramp.

Ümbersõit toimub mööda Kanama viadukti teisi olemasolevaid rampe perioodil 12.08.2021 kuni 29.08.2021. Ümbersõit tähistatakse liiklusmärkidega.

Riigitee nr 11 Tallinna ringtee ehitatakse kilomeetritel 29,6-34,2 Kanama-Valingu teelõigul 2+2 sõidurajaga maanteeks, et suurendada liiklusohutust, maantee läbilaskvust ja parandada sõidumugavust.

Tööde käigus:

  • rekonstrueeritakse Kanama eritasandiline liiklussõlm, ehitatakse ümber Kanama viadukti rambid;
  • ehitatakse Saue–Jõgisoo, Saue–Aila ja Vanamõisa eritasandilised liiklussõlmed;
  • olemasolev Valingu viadukt lammutatakse ja kõrvale ehitatakse uus Valingu viadukt üle Keila–Tallinna raudtee;
  • ehitatakse kolm jalgratta- ja jalgtee tunnelit;
  • ehitatakse Saue–Jõgisoo autotunnel, kaks ringristmikku, ühendusteid ning jalgratta- ja jalgteid, viimaseid kokku ca 3,5 kilomeetrit;
  • paigaldatakse müraseinad, kokku 2,6 kilomeetrit;
  • rajatakse 8 bussipeatust;
  • paigaldatakse muutuvteabega liiklusmärgid;
  • ehitatakse väikeulukite ja kahepaiksete tunnel pikkusega 36 meetrit ning 4 loomade tagihüppekohta koos ulukitaraga.

Kanama–Valingu teelõik Tallinna ringteel on osa rahvusvahelisest põhimaanteest, mis kuulub üle-euroopalisse transpordivõrgustikku TEN-T. 

Projekti kogumaksumus on 22 362 221,50 eurot (km-ta), millest 85% rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Saue Vallavalitsuse finantseeritav osa on 227 000 eurot (km-ta). Lõigu ehitus kestab 20 kuud.

Your browser does not support the canvas element.