.Tramm, liiklus

Algab sadamasse viiva trammitee kavandamine

Ees seisev Kunderi tänava remont on eelmistel aastatel tehtud Gonsiori tänava remondi jätk. AS TREV-2 Grupp projektijuht Arto Lille ütles, et Gonsiori tänava remondi meenutamine annab aimu, mis võib ees oodata Kunderis.

Järgmisel aastal annab linn teede ja tänavate remondiks tänavusest 6,4% rohkem raha ja summa ulatub kokku 41,3 miljoni euroni. Ees seisev Kunderi tänava remont on eelmistel aastatel tehtud Gonsiori tänava remondi jätk. Lille ütles, et Gonsiori tänava remondi meenutamine annab aimu, mis võib ees oodata Kunderis. "Näiteks avastas ehitaja kaevamiste käigus, et maa-alused trassid ei asu seal, kus pidanuks plaani järgi olema. Palju aega kulus sobivate tehniliste lahenduste leidmisele ja ümberprojekteerimisele, samuti toimusid mitmed välikoosolekud, et keerulistele olukordadele kiiremas korras lahendused leida," rääkis Lille. "Mitmel korral tuli ajagraafikut trasside rajamisel üles kerkinud probleemide tõttu muuta."

Üllatusi tuli tänava alt välja vaata et iga päev. Maapõues oli peidus nõukogudeaegne "varandus" – teadmata kelle kaablid ja kanalisatsioonitrassid, mida ei olnud näidatud üheski projektis. Paljudele trassidele ei leitudki lõpuks omanikku, küll aga läks nende tuvastamise peale palju aega kaduma. Siiski sai tänav õigel ajal valmis.

Liiklus ohutumaks

Kuna Kunderi tänav asub südalinnas ja rahvast liigub seda mööda küllalt palju, siis tuleb ehitajal palju suhelda kohalike elanikega. Nagu Gonsiori jt tänavate remondigi puhul huvitas elanikke, kuidas nad koju saavad ja kuhu võib ehituse ajaks auto parkida. Jalakäijatele olid ehituse ajaks rajatud ajutised liikumiskoridorid ja autosid sai Gonsiori remondi ajal parkida vastvalminud "Pargi ja reisi" parklas Torupilli Selveri kõrval. Lille sõnul pole Kunderi tänava remont õnneks nii keeruline ja töömahukas, kui seda oli Gonsiori tänava ümbersünd.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja Andre Künnapuu sõnul peab Gonsiori ja Kunderi ümberehitus ühistranspordi kiirust suurendama. Samuti vähendama autode hulka kesklinnas ja muutma liiklust sujuvamaks, et vähendada müra, vibratsiooni ja heitgaasi hulka. Kõik see kokku peaks muutuma ka ümbruskonnas liikluse ohutumaks.

Järgmise aasta linnaeelarve eelnõus on Kunderi tänava jaoks ette nähtud 760 800 eurot. Selle raha eest on kavas uuendada sõidu- ja rattateid ning rajada haljastust. Kavas on arendada ka Vanasadama ja kesklinna vahelist liiklust. Künnapuu sõnul on see tihedalt seotud peatänava projektiga. "Selleks peab saama uue ilme kogu Vanasadama ala," selgitas Künnapuu.

Mugavamalt laevale

Kavas on põimida eri liikumisviise, luua uusi kõnni- ja rattateid, parandada ühistranspordi tingimusi, teha haljastust jne. Järgmise aasta linnaeelarves on Vanasadama ja kesklinna vahelise liikluse arendamiseks ette nähtud 729 000 eurot.

Linn ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium sõlmisid tänavu juulis lepingu uue trammitee projekteerimiseks. "Eelprojekt koostatakse uue trammitee rajamiseks Vanasadamast Tartu maantee ja Liivalaia tänava ristmikuni," selgitas Künnapuu. "Uus trammiühendus võib liituda olemasolevate trammiteedega ka enne Tartu maantee ja Liivalaia ristmikku."

Linn peab leidma riigihankega projekteerija. Tuleva aasta linnaeelarve eelnõus on Ülemiste terminali ja Vanasadama vahelise trammitee projekti jaoks 808 020 eurot.

Your browser does not support the canvas element.