.Teeremont

Algavad uued teetööd

Täna algab Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme maantee Rihkama–Kõpu lõigu km 84,6–92,9 rekonstrueerimine ja tolmuvaba katte ehitus Viljandi–Metsküla maanteel km 2–10,3.

Rihkama–Kõpu lõigu rekonstrueerimisel freesitakse vana asfaltkate, tehakse olemasoleva mulde ja kraavide kaeved, paigaldatakse uued truubid ning laiendatud muldkehale ehitatakse uus katendikonstruktsioon. Tee saab uue 9 meetri laiuse asfaltkatte.

Tööde ajal ehitatakse ümber Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme ja Tohvri tee ristmik. Enne Kõpu aleviku sissesõitu rajatakse sõidukiiruse vähendamiseks šikaan, mis valgustatakse koos Kõpu kalmistu esisega.

Samuti algab tolmuvaba katte ehitus Viljandi–Metsküla maantee km 2–10,3.

Töötsoonis on kiiruspiirang 50 km/h. Liiklust reguleeritakse fooride, ajutiste liiklusmärkide ja reguleerijatega. Liiklejatel palume arvestada lühiajaliste seisakutega ja maanteelõigu läbimisaja pikenemisega. Täpsemat infot liikluskorralduse ja -piirangute kohta leiab www.tarktee.ee.

Töid teeb Nurme Teedeehituse OÜ ja omanikujärelevalvet teostab AS Taalri Varahaldus. Ehitustööde kogumaksumus on ligi 5,2 miljonit eurot käibemaksuga.

10. juunil 2020 algab Viimsi–Randvere maantee km 0–0,2 Viimsi sissesõidul Randvere tee ja Aiandi tee ringristmikul asfaltkatte taastusremonti.

Taastusremondiga parandatakse sõiduteele tekkinud defektid, paigaldatakse uus asfaltkate ja vahetatakse välja vananenud liiklusmärgid.

Tööde tegemise ajal on ringristmik vastavalt tööetappidele lõiguti suletud. Asfalteerimistöödeks suletakse ringristmik liiklusele täielikult kahel ööl (10.–11.06 ja 11.–12.06) ajavahemikus 00.00– 06.00. Ümbersõit toimub Muuli tee kaudu.

Tööd kestavad 19. juunini. Ehitustöid teeb Altos Teed OÜ.

Palume liiklejatel olla tähelepanelikud, järgida liikluskorraldusvahendeid ning sõitude planeerimisel varuda lisaaega, sest teelõigu läbimine võib võtta tavalisest rohkem aega.

Your browser does not support the canvas element.