.Sõidueksam

Autokoolid jätkavad sõidutundidega

Piirangute leevendamisega lubab Vabariigi Valitsus 5. maist jätkata mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava juhi koolitusi. Maanteeamet jätkab 7. maist ka riiklike sõidueksamite vastuvõtmisega.

Valitsus kiitis eile õhtul heaks ettepaneku, mis võimaldab autokoolidel alates 5. maist jätkata sõidutundide läbiviimist.

Arvestades, et sõidutundides kohtuvad õpetaja ja õpilane väikeses, suletud ruumis ei saa sõiduõppe lubamisega nakkusriski küll lõpuni välistada, kuid seda saab maandada tõenduspõhiste ja praktikiliste käitumisjuhistega. Seetõttu otsustas valitsus kehtestada sõidutunni läbiviimiseks eritingimused:

õpetajal ega õpilasel ei tohi olla haigussümptomeid;

autos peab olema käte desinfitseerimise vahend;

õpetaja ning õpilane peavad enne sõidu alustamist ja pärast sõidu lõpetamist käsi pesema või desinfitseerima;

pärast igat sõidutundi puhastab õpetaja auto rooli, käigukangi, käsipiduri jm pinnad, mida autoroolis olnud õpilane on katsunud;

soovi korral kannavad õpilane ja õpetaja kaitsemaski.

Autokoolide sõidutundide jätkumisega otsustas Maanteeamet alates neljapäevast, 7. maist, jätkata täies mahus riiklike sõidueksamite vastuvõtmisega. Sõidukijuhtide koolituse piirangu üle teevad järelevalvet Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Your browser does not support the canvas element.