.

Droonide lennutamisele hakkasid kehtima uued piirangud

Lennupiirangud õhusõidukitele ja geograafilised alad mehitamata õhusõiduki lendamise piiramiseks kehtestatakse riigi julgeoleku ja avaliku korra tagamise ning keskkonnakaitse eesmärgil.

“Lennupiirangute ja geograafiliste alade kehtestamine loob pilootidele ja kaugpilootidele parema selguse, kus, kuidas ja millistel tingimustel nad lennata võivad, sest üldjuhul kehtestatakse lennupiirangud ja geograafilised alad nende objektide ja maa-alade kohale, mida kaitsevad juba teised seadused või millel viibimine on keelatud,” selgitas Transpordiameti lennunduse ohutuse ja järelevalve osakonna juhataja Tanel Rautits.

Lennupiirangud hakkavad kehtima looduskaitsealadel, riigipiiri läheduses ning erinevate kaitseministeeriumi ja justiitsministeeriumi valitsemisala objektide kohal.

Piirangute eesmärk on vähendada võimalikku ohtu, mis võib kaasneda madalalt lendava mehitatud õhusõiduki või tuvastamata mehitamata õhusõiduki lendamisel teatud objekti kohal või selle vahetus läheduses. 

Samuti on eesmärk vähendada erakorraliste vahejuhtumite võimalust ja maandada riske julgeoleku ja siseturvalisusega seotud objektide ja sündmuskohtade kaitse korraldamisel.

Ühtlasi tagatakse eelnõu muudatustega nii lindude kui hüljeste häirimatus paljunemise, rände ja talvitumise ajal.

Vabariigi Valitsuse korraldus „Lennupiirangud õhusõidukitele ja geograafilised alad mehitamata õhusõidukite lendamise piiramiseks“  kehtib lennundusseaduse § 41 lõike 1 alusel. Lennupiirangud mehitatud õhusõidukitele on osaliselt samad, mis kehtisid seni Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004 määruse nr 189 alusel. Täiendavalt kehtestatakse 16 uut piiranguala.

Korralduse ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda ka droonide lennureegleid tutvustaval lehel.

Your browser does not support the canvas element.