.

Edaspidi teavitab sõiduki omanikke tagasikutsumistest Transpordiamet

Alates 03.02.2022 on sõiduki valmistaja kohalik esindaja kohustatud sisestama välja kuulutatud parandusmeetmete kampaania info ning seotud sõidukite VIN-koodid liiklusregistrisse.

Transpordiamet hakkab alates 3. veebruarist teavitama sõiduki omanikke tootjate poolt välja kuulutatud parandusmeetmete kampaaniatest ning see info muutub nähtavaks ka Transpordiameti e-teeninduse sõiduki taustakontrollis.

Parandusmeetme kampaania seotakse liiklusregistris registreeritud sõidukiga ning Transpordiamet saadab parandusmeetmega seotud sõiduki eest vastutavale isikule (vastutav kasutaja või omanik) eelteate, et sõiduk kuulub parandusmeetme alla. Samuti väljastab Transpordiamet sõiduki eest vastutava isiku andmed sõiduki valmistaja kohalikule esindajale. Esindaja täpsustab meetme olemust ning teatab omanikule, kus ja kuidas viga kõrvaldatakse. 

Parandusmeetmete rakendamine on sõiduki omanikule tasuta. Kui sõidukile on parandusmeede tehtud, siis teeb parandusmeetme tegija selle kohta liiklusregistrisse kande. Sõidukiga seotud parandusmeetmed on nähtavad Transpordiameti e-teeninduse sõiduki taustakontrolli vahendusel.

Liiklusseaduse §72 lõike 5 alusel on sõidukiomaniku ja vastutava kasutaja kohustus võimaldada valmistajal rakendada parandusmeetmeid, et viia mootorsõiduk või selle haagis nõuetega vastavusse või tagada selle ohutus. Parandusmeetme rakendamine tuleb võimaldada esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 12 kuud peale Transpordiametilt eelteate saamist. Peale 12 kuu möödumist hinnatakse, et tegemist on nõuetele mitte vastava ning ohtliku sõidukiga.

Your browser does not support the canvas element.